Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 19.02.19 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, FMF UL, IJS:  Osebno ne verjamem v teorijo vsega

Prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, FMF UL, IJS: Osebno ne verjamem v teorijo vsega

“S fiziko se nam odpira okno za pogled v velike daljave. Kar opazimo, nas vedno znova osupne. Spoznamo, da smo polni predsodkov in da je naša intuitivna predstava o svetu nepopolna, zakotna in neustrezna. Svet pa se nam, ko ga vse bolje spoznavamo, spreminja pred očmi, ” zapiše italijanski fizik Carlo Rovelli, ko razmišlja o najpomembnejših dogodkih v fiziki 20. stoletja in vprašanjih, ki jih je to obdobje v fiziki odprlo. Naloga znanosti pa bo, da bo ta vprašanja skušala doumeti in nam omogočila boljše razumevanje sveta. Tudi v Rovellijevih razpravah pogosto zasledimo sled razmisleka, da se moderna fizika giblje tudi na filozofskih premisah, na miselnih eksperimentih. Tudi nekdanji veliki fiziki, so se kljub rafiniranemu občutku, kaj je fizika, v razpravah dotikali vprašanj, ki so lahko tudi blizu filozofom. To lahko razberemo iz razprav Bohra, Einsteina, Feynmana, Diraca, Heisenberga in drugih. Za poznavalce ni to nič nenenavadnega, saj ima konec koncev tudi kvantna fizika v sebi element filozofskega razmisleka. In teoretičnim fizikom taka vprašanja niso tuja. Prav zato smo jih odpirali tudi s teoreičnim fizikom prof. dr. Jernejem Feselom Kamenikom, izrednim profesorjem na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) na Univerzi v Ljubljani (UL), ki je tudi višji zanastveni sodelavec ter vodja Odseka za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan ter gostujoči zanstvenik v evropskem centru za jedrske raziskave CERN v Ženevi. Obsežno znanje in izjemna razlagalna moč najzahtevnejših problemov v fiziki, ki odlikuje Fesela Kamenika, omogoča tudi nepoznavalcu vsaj delni uvid v fiziko osnovnih delcev, v svet majhnih delcev, ki pa odpirajo velika vprašanja.

Fesel Kamenik je tudi dobitnik številnih priznanj, tako že v času študija kot kasneje v začetnem obdobju pedagoškega in raziskovalnega obdobja. Za znanstvene dosežke  je prejel tudi Zoisovo priznanje. Sicer pa deluje kot recenzent v mnogih mednarodnih strokovnih revijah, je član številnih programskih odborov mednarodnih konferenc in bil član mednarodnih organizacij znanstvenih srečanj.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *