Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 29.03.19 in Inštituti

Prof. dr. Jernej Ule prejemnik ERC Advanced Grant

Prof. dr. Jernej Ule prejemnik ERC Advanced Grant

Uveljavljeni raziskovalec prof. dr. Jernej Ule  je postal prejemnik Evropskega raziskovalnega sveta, (ERC Advanced Grant) za leto 2018. Gre za uglednega mednarodnega strokovnjaka s področja molekularne znanosti,  ustanova gostiteljica projekta prof. Uleta pa bo  Kemijski inštitut.

Projekt z naslovom ‘RNP Dynamics’ bo raziskoval, kako regulacija molekul RNA prispeva k razvoju in delovanju možganov, in kako napake pri tej regulaciji vodijo v nevrodegenerativne bolezni kot je amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Raziskave bodo osnovane na tehnikah, ki spremljajo celotne celične mreže stikov med molekulami, kar bo proizvedlo veliko količino podatkov. Ti podatki bodo nato osnova za računalniške analize, ki bodo iskale spremembe v stikih z molekulami, katere so ključne za dinamiko molekularnih kompleksov, in s tem vodijo zgodnji razvoj možganov. Projekt bo preučeval tudi vprašanje,  kako napake v stikih med proteini in RNA poškodujejo delovanje nevronov, in tako sprožijo bolezen ALS. To bo osnova za razvoj novih strategij za zdravljenje bolezni z uporabo molekul RNA.

Na pomembnost projekta kaže tudi zgolj 11% financiranje ERC  projektnih prijav  med več kot 2052  prijaviteljev za izvajanje raziskovalnega projekta v Evropi.

Prof.  Ule je zdaj v Cambridgeu profesor molekularne nevroznanosti na UCL v Londonu, in vodi raziskovalno skupino na inštitutu Francis Crick. V letošnjem letu bo na Kemijskem inštitutu postavil novo raziskovalno skupino na podlagi projekta. Del projekta pa se bo izvajal tudi na University College London (UCL). Ukvarja se z vprašanjem, kako se tvorijo stiki med proteini in molekulami RNA, in kako je to pomembno pri izražanju genov. Že v času svojega doktorata  je razvil novo tehniko za ta namen, ki se ji reče CLIP, njegova skupina pa je nato razvila nadaljnje različice, kot so iCLIP in hiCLIP. S temi tehnikami preučuje kako celice v možganih uravnavajo izražanje genov.

Že od leta 2007 sodeluje prof. Ule  z različnimi raziskovalnimi skupinami v Ljubljani in delo na Kemijskem inštitutu bo omogočilo, da se ta in dodatna sodelovanja še okrepijo. Kemijski inštitut je zelo prodoren na področjih, ki so ključna za ta projekt in ima vrhunsko usposobljene znanstvenike, s katerimi bo prof. Ule sodeloval.

 Pomembno pa je poudariti, da je ‘RNP Dynamics’ že drugi slovenski ERC projekt na Kemijskem inštitutu, prvi je bil projekt z naslovom MaCChines, ki ga vodi prof. dr. Roman Jerala. Z na novo pridobljenim projektom se Kemijski inštitut utrjuje tudi v svetu, in ne le v Sloveniji, kot vodilna inštitucija na področju raziskav ved o življenju in kemije.

Vrednost projekta  znaša 2,4 milijona evrov  za obdobje  petih let. V prvih dveh letih se bo oblikovala skupina v Ljubljani, in del finančne podpore se bo uporabil za delo ljudi na UCL v Londonu, ki bodo sodelovali s člani v Ljubljani in pomagali pri prenosu znanja in tehnik. V zadnjih treh letih bo velika večina financ namenjena delu na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.

V javnosti se premalokrat poudarja, da so slovenski znanstveniki  odlično povezani, tudi tisti ki delajo izven Slovenije. Prof. Ule je doslej objavil že čez trideset člankov s slovenskimi sodelavci. Delo v Sloveniji pa bo vsem sodelujočim omogočilo še tesnejše sodelovanje in tako povečalo učinek skupnega dela. S tovrstnim povezovanjem se krepi pomen raziskovalnega dela, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi in tudi širše.

 

Foto: ERC in KI

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *