Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 13.09.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. Dr. Joachim Frank, Nobelov nagrajenec za kemijo 2017 na Kemijskem inštitutu

Prof. Dr. Joachim Frank, Nobelov nagrajenec za kemijo 2017 na Kemijskem inštitutu

Na Kemijskem inštitutu (KI) so ob inavguraciji novega krio-elektronskega mikroskopa (krio-EM) pripravili tudi Preglov kolokvij, v okviru katerega so gostili tudi prof. dr. Joachima Franka, Nobelovega nagrajenca za kemijo 2017.  To prestižno nagrado si je prislužil s ključnim prispevkom pri razvoju krio-eleketronske mikroskopije, revolucionarne metode za določanje strukture biomolekul v nativni obliki pri visoki ločljivosti.

Joachim Frank, ki je doktoriral na Tehniški univerzi v Münchnu, delal na več institucijah v ZDA in Evropi, vključno s centrom Wadsworth, ameriškim ministrstvom za zdravje New Yorka, State University iz New Yorka v Albanyju, na medicinskem inštitutu Howard Hughes. Je profesor na Odseku za biokemijo in molekulsko biofiziko ter Odseku za biološke znanosti na Univerzi Columbia s sedežem v New Yorku. Je tudi član ameriške Nacionalne akademije za znanost.

Frankovo znanstveno predavanje z naslovom ‘Single-particle cryo-EM: visualization of biological molecules in their native states‘ (Krio-EM z enim delcem; Vizualizacija bioloških molekul v njihovih izvornih stanjih), govori o pomembnem doprinosu krio-elektronske mikroskopije pri določanju tridimenzionalnih struktur kompleksnih bioloških molekulskih sistemov pri visokih ločljivostih. Za popolne opise makromolekularnih interakcij v celici, je potrebno opisati vse strukture na atomski ravni in tudi način, kako se te strukture spreminjajo v v samem procesu. Takšna karakterizacija z visoko ločljivostjo  je mogoča le, če molekule, ki delujejo v interakciji s skupino, in vitro izoliramo in preučimo. Natančno poznavanje molekulskih struktur je namreč ključno za razumevanje bioloških procesov in temeljne življenjske procese  urejajo številne zapletene molekule, poudarja. Elektronski mikroskop, ki namesto svetlobe uporablja elektronske pramene, pa širi možnosti za slikanje teh molekul. Vendar elektronski žarki uničujejo biološke strukture. Med leti 1975 in 1986 je  Frank razvil metodo za analizo in spajanje zamegljenih dvodimenzionalnih slik elektronskega mikroskopa v ostro tridimenzionalno sliko. Vsekakor pa je krio-EM edinstvena metoda za določanje struktur velikih bioloških molekul oziroma njihovih kompleksov. Prav tako omogoča, da proteini v procesu meritev ostanejo blizu svojega nativnega stanja, kar daje bolj verodostojen vpogled v njihovo funkcijo. Omogoča pa tudi opazovanje molekul v kontekstu celic in tkiv. Slike z elektronskim mikroskopom med drugim zagotavljajo znanje, ki je pomembno tudi za razvoj farmacevtskih izdelkov. Raziskovalcem pa omogoča, da v globalnem razvoju znanja postajajo z raziskavami bolj konkurenčni. Nobelov nagrajenec je  nakazal tudi prihodnji razvoj krio-elektronske mikroskopije, saj to obeta še veliko prebojnih odkritij.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *