Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 16.09.21 in Inštituti

Prof. dr. Jože Štirn (1934 – 2021)

Prof. dr. Jože Štirn (1934 – 2021)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) se je poslovil od zaslužnega prof. dr. Jožeta Štirna, pionirja morske biologije v Sloveniji, znanstvenega svetnika na Nacionalnem inštitutu za biologijo, rednega profesorja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, predvsem pa izjemnega človeka in znanstvenika, ki je svojo veliko ljubezen do morja in raziskovanja vsega, kar je z morjem povezano, udejanil z ustanovitvijo prve in do sedaj edine slovenske znanstvene institucije na področju raziskav morja. Prof. dr. Jože Štirn je bil zalužen za ustanovitev Morske biološke postaje (MBP)  Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in njen nekdanji predstojnik. Bil je eden od pionirjev morskih raziskav v slovenskem prostoru. S svojim delom je zapustil neizbrisen prispevek v uvajanju marikulture v Sloveniji, izvajanju okoljskih študij pri izgradnji marin in postavitvi čistilnih naprav. Z organiziranjem ekspedicij in raziskovalnega dela v tujini je domet njegovega dela segal daleč izven območja slovenskega morja.

Za razvoj MBP je bila zelo pomembna vzpostavitev regionalnega programa za Sredozemsko morje (Sredozemski akcijski načrt, Mediterranean Action Plan – MAP) v okviru Programa Združenih narodov za okolje (United Nations Environment Programme – UNEP) leta 1975, v katerem MBP sodeluje še danes. Na osnovi odmevnih znanstvenih objav iz tistega obdobja sta prof. Štirnu  UNEP in FAO pri OZN poverila pripravo projekta raziskovanj ekoloških vplivov morskega onesnaževanja v Sredozemlju s sedežem v Alžiru. Vse to je bistveno prispevalo k še vedno trajajočemu sodelovanju Morske biološke postaje v mediteranskih projektih teh organizacij, financiranju raziskovalne opreme in štipendiranju sodelavcev MBP v tujini. Prof. Štirnu s sodelevci je kasneje uspelo pridobiti nove prostore za postajo ulici Fornače v Piranu in jih preurediti v sodoben morski raziskovalni center. S tem je prof. dr. Štirn zaslužen ne le za razvoj Morske biološke postaje Piran, temveč tudi za mednarodni ugled ustanove, ki danes deluje kot organizacijska enota Nacionalnega inštituta za biologijo.

Prof. dr. Jože Štirn je bil naravoslovec širokih pogledov, pa potapljač, limnolog, oceanograf, predvsem pa morski fitoplanktolog in ekolog. Že zgodaj je spoznal nujnost povezave ekologije morja z oceanografijo, kemijo in mikrobiologijo morja. Njegova znanstvena zapuščina obsega predvsem izsledke o biološki oceanografiji pelagiala in ribiški biologiji male plave ribe v severnem Jadranu ter marikulture, predvsem pa o odvajanju in vplivih odpadnih vod na obalno morje in s tem povezane evtrofikacije. Tako je postavil temelje za kasnejše specializirano raziskovalno delo na posameznih segmentih morske ekologije na Morski biološki postaji Piran. S številnimi prispevki v poljudno-znanstvenih revijah in dnevnem časopisju je pomembno prispeval k ozaveščanju javnosti o onesnaževanju morja, opozarjal pa je tudi na njegovo bogastvo in možnost izkoriščanja. Njegovi prispevki so navdušili številne kasnejše strokovnjake s področja morskih ved na Morski biološki postaji Piran in drugod.

Foto: NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *