Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.02.18 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Peter Šemrl, FMF UL: Matematika uči veščine analitičnega mišljenja

Prof. dr. Peter Šemrl, FMF UL: Matematika uči veščine analitičnega mišljenja

“Matematika je področje, s katerim se v vsakdanjem življenju vsi srečujemo, vendar pa se je mnogi bojimo….potrebno pa se je naučiti razmišljati abstraktno, saj s takim mišljenjem marsikatera filozofska težava preprosto izgine, “ zapiše Timothy Gowers, profesor matematike na univerzi v Cambridgeu in prejemnik Fieldsove medalje za matematiko. Poanto tega razmisleka nadrobneje pojasni v pogovoru prof. dr. Peter Šemrl, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani (UL). Profesor Šemrl ima zelo rad svoje delo v predavalnici, o matematiki govori, da je lepa, čeprav se marsikomu lahko zdi čudno uporabljati estetski jezik za govorjenje o nečem, kar velja za tako suhoparno kot je matematika. Pomaga pa mu razumeti svet, zapletene odnose v njem, pomaga mu razumeti lepoto glasbe, narave, umetnosti. In prepričan je,.. “da če že ni matematika splošno priljubljena, je vsaj zelo koristna. In da jo je zato smiselno čim več znati, ” posebej poudarja v svoji knjigi Osnove višje matematike I.

Sicer je njegovo področje delovanja linearna algebra v povezavi z operatorsko teorijo in funkcionalno analizo, geometrijo in nekaj malega matematične fizike. Je tudi prejemnik Zoisove nagrade RS za znanstvenoraziskovalno delo in avtor več kot 150 znanstvenih člankov. Za področje matematike ima veliko citatov (po podatkih iz baze MathSciNet je ga je 844 matematikov citiralo 2710-krat). Plodovitost njegovega dela se kaže tudi na več kot 30 plenarnih predavanjih na mednarodnih konferencah in več kot 30 vabljenih predavanj na univerzah in inštitutih v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Afriki. Posebej velja omeniti Taussky-Todd Lecture na ILAS conferenci v Coimbri leta 2004, http://www.ilasic.org/misc/lecturers.html Bil je tudi član znanstvenih odborov več kot 15 mednarodnih znanstvenih konferenc po celem svetu. Je predsednik »International Linear Algebra Society«, http://www.ilasic.org/,http://www.ilasic.org/misc/officers.html in glavni urednik (skupaj z Richardom Brualdijem iz Univerze v Wisconsinu in Volker Mehrmannom iz Tehnične univerze v Berlinu) »Linear Algebra and Its Applications«, vodilne revije na področju linearne algebre, https://www.journals.elsevier.com/linear-algebra-and-its-applications/ ter član uredniških odborov dveh drugih mednarodnih znanstvenih revij iz tega področja.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *