Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 28.02.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Univerze, Video

Prof. dr. Rok Žitko, IJS: Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?

Prof. dr. Rok Žitko, IJS: Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?

Predavanje z naslovom “Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?”, ki ga je imel izredni prof. dr. Rok Žitko, raziskovalec na Odseku za teoretično fiziko Instituta “Jožef Stefan” (IJS) in izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je k aktualni temi pritegnilo množico poslušalcev. Žitko, ki se raziskovalno ukvarja s fiziko močno interagirajočih kvantnih sistemov, predvsem s hibridnimi napravami iz superprevodniških in polprevodniških elementov, magnetizmom in močno koreliranimi materiali, je v predavanju odpiral svet novih razsežnosti fizike in rešitev, čemur bo potrebno tudi prilagoditi način razmišljanja. Pri raziskovanju uporablja računsko intenzivne metode na velikih računalniških sistemih in razvija nove numerične metode, denimo učinkovite implementacije metode numerične renormalizacijske grupe. Pogosto sodeluje z eksperimentalnimi skupinami pri interpretaciji meritev, predvsem na področju magnetnih atomov na površinah kovin in superprevodnikov, kvantnih pik in nanožic.

Kvantna teorija, pove Žitko, je že dolgo priznana kot najuspešnejši opis osnovnih mikroskopskih gradnikov sveta. Pionirji kvantne mehanike pred stotimi leti so se z velikim veseljem prepirali o temeljnih vprašanjih, o možnih interpretacijah kvantne mehanike in glede rezultatov “miselnih eksperimentov”, niso pa si najbrž zamišljali, da bomo kdaj opravljali povsem nadzorovane poizkuse s posameznimi kvantnimi delci. V zadnjih desetletjih tovrstni eksperimenti dejansko potekajo v laboratorijih in ne več zgolj v mislih, v veliki meri zahvaljujoč razvoju postopkov za precizno izdelavo in manipuliranje čedalje manjših naprav. Danes pa smo na novem pragu, na poti iz laboratorija: osnovni kvantni pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, so temelj delovanja nekaterih povsem novih naprav. Kvantne tehnologije gotovo veliko obetajo. Kaj smemo torej pričakovati? Kvantno računalništvo bo po napovedih močno spremenilo industrije in tudi način poslovanja. Pojavili se bodo materiali, nova zdravila in tudi nov pristop k raziskovanju vesolja. Zato je zanimanje in vložki /pametnih/ svetovnih vlad in močnih korporacij kot sta npr. IBM in Google, za to področje res veliko.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *