Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 28.01.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Roman Jerala, KI: Znanost je vedno zagotavljala napredek in razvoj družbe

Prof. dr. Roman Jerala, KI: Znanost je vedno zagotavljala napredek in razvoj družbe

Razvojni koncepti opozarjajo, da že prihajamo v obdobje tehnološke revolucije, ki se že preveša iz 4.0, ko bo tehnologija v povezavi s človekom popolnoma spremenila družbo. Znanost, ki je tudi generator sprememb, je toliko bolj v samem središču dogajanja. Predvsem nekatera področja pa bodo v prihodnjih desetletjih odločilna, kako bodo nova znanstvena spoznaja vplivala na življenje človeka.   Biotehnologija je gotovo veda, ki ji napovedujejo vodilno vlogo v tem stoletju. Močne države, z uspešnim raziskovalnim in znantsvenim zaledjem kar tekmujejo, katera bo hitreje prišla do pomembnih odkritij, povezanih s človekom.

Tudi v Sloveniji je nekaj znanstevnikov, ki so prav na področju “ved o življenju” naredili pomembne raziskovalne preboje. Prvi med njimi je gotovo prof. dr. Roman Jerala, predstojnik Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu (KI). Velik mednarodni odmev imajo njegove raziskave molekulskih mehanizmov obrambe pred virusnimi in bakterijskimi okužbami ter še posebej sepse, to je bakterijske zastrupitve krvi, ki je velik svetovni medicinski problem. Temeljito poznavanje razvoja bolezni je temeljni pogoj za razvoj novih učinkovitejših zdravil in načinov zdravljenja. Skupini dr. Jerale je tako uspelo izboljšati učinkovitost nekaterih antimikrobnih zdravil in je odprla novo pot razvoju antiseptičnih zdravil.

Izjemen mednaroden dosežek je tudi odkritje novega načina molekulskega prepoznavanja patogenov s pomočjo imunskega sistema, ki je doživelo objavo v ugledni znanstveni reviji Nature Structural and Molecular Biology. Odkritje je pomemben prispevek k razumevanju imunske obrambe, razvoju novih protivirusnih učinkovin in tudi iskanju novih načinov zdravljenja avtoimunskih bolezni. Skupaj z najuglednejšimi evropskimi znanstveniki dr. Jerala proučuje tudi zgradbo beljakovin, ki so ključne za degenerativne boleznih možganov, kot sta alzheimerjeva in parkinsonova bolezen.

Bil je bil tudi vodja in mentor študentskih raziskovalnih skupin z ljubljanske univerze, ki so se udeležile uglednih tekmovanj na področju sintezne biologije, ki jih organizira ameriška univerza Massachusetts Institute of Technology (MIT) v ZDA. Uvrstitve ljubljanske ekipe na prva mesta med najuglednejšimi svetovnimi univerzami so izraz kakovosti slovenske medicinske biotehnologije in še posebej prof. Jerale.

Prof. Jerala je tudi prejemnik ERC Advanced grant, petletnega projekta »MaCChines – Molecular machines based on coiled-coil protein origami«. MaCChines je eden od samo 7 projektov, ki jih je za financiranje podprl evalvacijski panel za aplikativne vede o življenju in ne-medicinsko biotehnologijo.

V okviru te raziskave bodo razvili princip priprave umetnih proteinov na osnovi modularnih obvitih vijačnic (CCPO) in ugotovljali, kakšni so potenciali tega pristopa in kakšne tridimenzionalne strukture lahko naredimo na ta način. Gre za popolnoma nov tip načrtovanja proteinov, ki je modularen in se razlikuje od tistega na osnovi naravnih proteinov. Kot prvi na svetu ga je razvila prav skupina prof. Jerale. Kljub temu da gre za umetne proteine lahko takšne proteinske kletke pridobivamo v celicah brez škodljivih učinkov, kar jim daje velik potencial za medicinsko in tehnološko uporabo, za dostavo zdravil, za senzorje in nove materiale.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *