Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.04.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Rosario Rizzuto:  Mitohondriji in signaliziranje preko kalcijevih ionov – vpliv na življenje in smrt celic

Prof. dr. Rosario Rizzuto: Mitohondriji in signaliziranje preko kalcijevih ionov – vpliv na življenje in smrt celic

Prof. dr. Rosario Rizzuto, ugledni profesor splošne patologije, ki imel na Institutu Jožef Stefan (IJS) ob praznovanju 70 letnice instituta, predavanje z naslovom “Mitohondriji in signaliziranje preko kalcijevih ionov – vpliv na življenje in smrt celic”, je odpiral vprašanja, kako utegne razkrivanje mehanizmov na molekulskem nivoju in uporaba mitohondrijskega uniporterja za kalcijeve ione (MCU) kot tarče in vivo, bistveno prispevati k razumevanju procesov, ki so ključni za normalno delovanje celic kot tudi pri razvoju bolezni. Prof. Rizzuto je rektor Univerze v Padovi in profesor na Medicinski fakulteti. Njegovi raziskovalni dosežki zaobjemajo proučevanje celičnega signaliziranja, s posebnim poudarkom na intracelularni homeostazi kalcija. Gre za izjemno pomembne bazične raziskave, ki jih financira EU (ERC Ideals), prav tako dobrodelne organizacije (AIRC, Telehton), državne agencije (FIRB, ministrstvo za zdravje) ter fundacije bank (Cariparo, Cariplo). Je tudi član akademije Eurepaea in EMBO. Slednja je najuglednejša mednarodna organizacija za molekularno biologijo, ki združuje 1700 najboljših evropskih in svetovnih znanstvenikov na področju ved o življenju. Med njimi je kar 85 Nobelovih nagrajencev.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *