Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 8.06.15 in Featured, Inštituti, Podjetništvo, Univerze, Video

Prof. dr. Stanislav Pejovnik: SIS – Vez med raziskovalnim in industrijskim okoljem

Prof. dr. Stanislav Pejovnik: SIS – Vez med raziskovalnim in industrijskim okoljem

Po dalj časa trajajočih pripravah je ob koncu maja 23 soustanoviteljev v Sloveniji podpisalo pogodbo o ustanovitvi Slovenskega inovacijskega stičišča (SIS), ki bo v prvem letu delovalo kot virtualna skupnost raziskovalnih, razvojnih in finančnih ustanov ter podjetij. Na osnovi že pridobljenega znanja in tržnih interesov podjetij, bodo nastajale pobude za projekte, ki bodo po skrbno opravljenih analizah oblikovani v samostojne projekte s točno opredeljenimi cilji. SIS bo opravljalo naloge, ki jih najbolje opredeli kar ime samo: bo katalizator povezovanja, definiranja skupnih interesov, katalizator nastajanja samostojnih projektov, posrednik pri iskanju finančnih virov ter premagovanju nepotrebnih administrativnih ali zakonskih ovir. Tako je njegov namen opredelil iniciator, pobudnik prof. dr. Stanislav Pejovnik, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, predsednik Inženirske akademije Slovenije, sicer pa prof. na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. Prof. Pejovnik je ugleden in izkušen znantsvenik, ki se ponaša z mnogimi nagradami in priznanji. Omenimo naj zgolj nagrado Sklada Borisa Kidriča za izjemne raziskovalne dosežke na področju sintranja v prisotnosti tekoče faze, 1994 je postal ambasador Republike Slovenije v znanosti, od leta 2009 je redni član Mednarodne inženirske akademije, Moskva, Rusija, je redni član Svetovne akademije umetnosti in znanosti, redni član ANURS in častni doktor Clarkson University, Potsdam, NY, ZDA.
Celovita analiza stanja, tako na univerzi kot v podjetjih in državi kot celoti, pravi Pejovnik, je pokazala, da sta velikost slovenske ekonomije in izrazita razdrobljenost eden največjih izzivov za uspešen prenos znanja in realizacijo dobrih idej. Zato je ideja o Slovenskem stičišču inovacij primarno zasnovana na povezovanju: povezovanju raziskovalnih in razvojnih skupin različnih ustanov in podjetij v skupino, ki dosega kritično maso in lahko organizira in izvede projekt. Obseg različnih virov financiranja pa bi zagotavljal izvedbo projekta in njegovo preživetje v občutljivih fazah nastajanja.

SIS_21 maj 2015

Ustanovitev Slovenskega inovacijskega stičišča (foto: Željko Stevanić)

Kot je znano, v Sloveniji zadnja leta delež raziskovalnih sredstev pada, velik problem pa je tudi razbitost, parcialnost naših raziskovalno razvojnih zmogljivosti, kar nas ovira pri doseganju mednarodne odličnosti. Zato je nujnost ustvariti pogoje za učinkovito spodbujanje kreativnosti, inovacij in podjetništva. In Slovensko inovacijsko stičišče kot povezovalec akademskega in poslovnega sveta bo zagovornik vseh inovacijskih dejavnikov in si bo prizadevalo modernizirati in dodelati naš podporni sistem (že septembra bo organiziran posvet) ter povezovati sorodne inovacijske time s centri odličnosti v širši regiji ter po svetu.

Foto &  video: Igor Domijan

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *