Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 27.02.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek: predsednica SZT o novih izhodiščih zakonodaje

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek: predsednica SZT o novih izhodiščih zakonodaje

Zadnje mesece so se člani Sveta za znanost in tehnologijo (SZT) in še posebej ožje delovne skupine, intenzivno ukvarjali s pripravo zakonodajnih izhodišč na področju znanosti in tehnologije in tudi na področju visokega šolstva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je nosilec priprave nove zakonodaje, je v izhodiščih zapisalo “….zakona, ki sta v pripravi, morata zato vzpostaviti nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju pedagoškega, umetniškega in strokovnega dela, hitrejši ravoj znanstvenoraziskovalnega dela in boljše vključevanje v evropski in svetovni akademski prostor, učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom…..V izhodiščih se osredotočamo na izboljšave in razvoj sistema (institucionalne strukture), ki mora biti ob doslednem upoštevanju avtonomije definirana na način, da ustezno umešča posameznika. Vse ob jasnem zavedanju, da sta polji visokega šolstva in znanosti/raziskovaja na nekaterih področjih neločljivo povezani…”  V obdobju priprave so na SZT potekale razprave o potrebosti oblikovanja skupnega ali ločenega zakona. Argumenti so se nagibali k enotnemu zakonu, zakaj je prevladala nasprotna odločitev, pojasnjuje predsednica SZT prof. dr. Tamara Lah Turnšek. Zakonska izhodišča, ki so sicer  oblikovana na osnovi Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, opredeljujejo vrsto dejavnosti, od razvoja bazičnega  in aplikativnega raziskovanja, povezave z gospodarstvom, institucionalnega in programskega financiranja, vprašanje človeških virov in tudi vprašanja etike in etičnega obnašanja z ustanavljanjem Nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Prof. Lah Turnškova jih nadrobneje komentira in pojasnjuje, saj ima tudi kot ugledna raziskovalka z mednarodnimi referencami  in direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo bogate izkušnje delovanja sistema znanosti in raziskovanja.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *