Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 19.06.17 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Tomaž Prosen, FMF: Od kvantne fizike do pametnega telefona

Prof. dr. Tomaž Prosen, FMF: Od kvantne fizike do pametnega telefona

Raziskovanje kvantnega transporta v kompleksnih mnogodelčnih sistemih, ki so med seboj v močni interakciji, tudi bolj usmerjena strokovna javnost težje razume, a avtor teh raziskav prof. dr. Tomaž Prosen, skuša le približati ta zapleteni svet,  ko pravi, da gre v bistvu  za odkrivanje skrivnosti narave. Tudi na svetu, kot pravi, je le okoli dvesto raziskovalcev, ki imajo nadrobnejši uvid v ta vprašanja, jih je pa mogoče lepo matematično opisati. Da gre za pomembne raziskave in nadvse izjemnega in  elokventnega raziskovalca kakršen  je prof. Prosen, potrjuje tudi dejstvo, da mu je v minulem letu uspelo pridobiti prestižno evropsko financiranje ERC Advanced Grant v znesku dveh milijonov evrov.

Že zelo zgodaj, s petindvajsetimi leti je doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je zdaj redni profesor in vodi skupino za neravnovesno kvantno in statistično fiziko na oddelku za fiziko. Po doktoratu se je  izpopolnjeval na matematičnem inštitutu Henri Poincare v Parizu, leta 2005 je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju teoretične fizike, leta 2009 pa Besselovo nagrado Humboldtove fundacije, Friedrich Wilhelm Bessel Research Award. Raziskoval in poučeval je tudi v Parizu, Mehiki, v ameriškem Los Alamosu, na inštitutu Maxa Plancka v Heidelbergu v Nemčiji in na univerzi v Potsdamu. Čeprav se ukvarja z zahtevnim teoretičnim raziskovanjem, ima že okrog 200 originalnih znanstvenih objav in preko 6000 citatov po bazi Google Scholar. V zadnjih letih je razvil metodo za konstrukcijo točnih rešitev odprtih enodimenzionalnih koreliranih kvantnih sistemov izven ravnovesja in predlagal odmeven nov koncept kvazilokalnih ohranitvenih zakonov.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *