Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6.02.23 in Inštituti

Projekt EDIAQI v okviru programa Obzorje Evropa

Projekt EDIAQI v okviru programa Obzorje Evropa

Onesnaženost zraka v zaprtih prostorih je vse večja grožnja evropski družbi, ki vsako leto zahteva na milijone življenj. Zaradi svetovne pandemije se je močno povečal čas, preživet v zaprtih prostorih, kar povečuje izpostavljenost onesnaževalcem zraka v zaprtih prostorih in posledično negativne učinke na telesno in duševno zdravje ter dobro počutje. Nedavne študije kažejo, da slaba kakovost zraka in onesnaženje z biološkimi dejavniki, povezanimi z vlago in plesnijo, povečata tveganje za bolezni dihal za 50 %. Poleg tega je bilo v sistematičnem pregledu in metaanalizi iz leta 2020 ugotovljeno, da je bila leta 2017 onesnaženost zraka v gospodinjstvih povezana z 1,8 milijona smrtnih primerov in več kot 60 milijoni invalidnosti prilagojenih let življenja po vsem svetu. Večina bremena, povezanega z onesnaženostjo zraka v gospodinjstvih, je opazna v državah z nizkimi in srednjimi dohodki.

Na področju kakovosti zraka v zaprtih prostorih pa so še vedno velike vrzeli v znanju na področjih, kot so kompleksna narava razmerja med onesnaženostjo v zaprtih prostorih in na prostem, viri onesnaženja in načini izpostavljenosti, učinki novih onesnaževal na zdravje in prezračevanje zaprtih prostorov. Razlog  je spremljanje kakovosti zraka v Evropski uniji (EU) osredotočeno predvsem na kakovost zunanjega zraka, kar je paradoksalno posledica izpolnjevanja predpisanih ciljev, ki jih za notranje okolje ni.

Za reševanje tega vprašanja ter spodbujanje življenja in dela v zdravem okolju se je začel izvajati projekt EDIAQI (»Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement«), ki ga financira okvirni program Obzorje Evropa. EDIAQI predstavlja interdisciplinarni, znanstveno utemeljen in s podatki podprt pristop za izboljšanje smernic in ozaveščenosti za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih (IAQ) v Evropi in širše. Poleg ustvarjanja novih dokazov iz načrtovanih kohort, pilotnih projektov in merilnih kampanj bo znanstvena ekipa v tem projektu uporabila znanje iz preteklih kohort in podatkov z velikim poudarkom na občutljivih skupinah predšolskih in šolskih otrok z visokim tveganjem za astmo.

Projekt bo opredelil vire in poti izpostavljenosti ter razpršitev kemičnega, biološkega in novega onesnaževanja zraka v zaprtih prostorih v več mestih v Evropski uniji (EU). Cilj projekta EDIAQI bo tudi količinska opredelitev glavnih lastnosti onesnaževal in procesov z dvojnim pristopom, v okviru katerega bo projektna skupina 1) izvedla najsodobnejše znanstvene merilne kampanje z visoko intenzivnostjo in majhnim obsegom ter 2) raziskala dolgoročno spremljanje ciljnih onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v velikem obsegu.

Z enotno strategijo za spremljanje onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih želi EDIAQI znanstvenikom omogočiti boljše razumevanje ravni onesnaženosti v zaprtih prostorih in s tem povezanih vplivov na zdravje, zagotavljati znanstveno utemeljene informacije zakonodajnim organom za določanje smernic in razvijati strategije za trajnostne, znanstveno utemeljene tehnološke inovacije za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Projekt, ki ga koordinira »Lisbon Council«,  združuje osemnajst konzorcijskih partnerjev  in so med vodilnimi na področju raziskav in inovacij.  Skupino na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) vodi dr. Bojana Žegura.

Več na spletni strani https://ediaqi.eu/ .

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *