Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.05.17 in Svet

Razprava o osnutku Strategije dolgožive družbe

Razprava o osnutku Strategije dolgožive družbe

Vlada Republike Slovenije je pripravila osnutek Strategije dolgožive družbe. Demografska struktura prebivalstva Slovenije kaže, da je Slovenija ena izmed držav članic EU, ki bodo imele po letu 2021 nadpovprečen delež prebivalcev, starejših od 65 let. Kakovost življenja vseh generacij bo v prihodnje lahko zagotovljena le z novo paradigmo, ki bo urejena s konsenzom in na podlagi medgeneracijskega sodelovanja, sporazumevanja ter solidarnosti vseh generacij. Zato je Vlada Republike Slovenije sprejela osnutek Strategije dolgožive družbe, s katero naj bi:

·  sedanji mladi in srednji generaciji zagotovili dohodkovno in materialno varnost po prehodu med starejše,

·  vsem prebivalcem zagotovili kakovostno staranje in starejšim čim večjo neodvisnost,

·  z medgeneracijskim sodelovanjem izkoristili ogromni potencial znanja in izkušenj vseh generacij.

Javna razprava o osnutku strategije bo v četrtek, 18. maja, ob 14. uri, v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Otvoril jo bo predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,  direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj mag. Boštjan Vasle, pa bo predstavil osnutek Strategije dolgožive družbe.

V razpravi bodo sodelovale tudi ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak,  ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ter ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Celotno gradivo, povezano z osnutkom strategije, je dostopno na spletnem naslovu:http://www.vlada.si/ teme_in_projekti/strategija_ dolgozive_druzbe/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *