Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.05.22 in Inštituti, Univerze

Rektorska konferenca in Kosris pozdravljata namero o novem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo

Rektorska konferenca in Kosris pozdravljata namero o novem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo

V Rektorski konferenci Republike Slovenije (RKRS) in Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (Kosris) pozdravljajo napoved najverjetnejšega mandatarja za sestavo vlade dr. Roberta Goloba o reorganizaciji trenutnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v dve ministrstvi, ločeni organizirani za vzgojo in izobraževanje do vključno srednjega šolstva ter za visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo.
Univerze RKRS in inštituti Kosrisa takšno vsebinsko organiziranost ministrstva predlagajo že dlje časa, usmeritev je zapisana in argumentirana tudi v Resoluciji o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 ter Nacionalnem programu visokega šolstva. Menimo, da bo ministrstvo, ki se bo posebej posvečalo znanosti in visokemu šolstvu, omogočilo ustreznejši razvoj obeh področij in njun še izrazitejši prispevek k razvoju družbe. Pričakujejo, da bo novo ministrstvo pokrivalo tudi področje tehnološkega razvoja, za katerega je odločilno, da je povezan z znanostjo. Dosedanja razdelitev, ko je bil tehnološki razvoj umeščen pod Ministrstvo za gospodarstvo, se ni izkazala za optimalno. Inovacije in digitalizacija sta področji, ki prav tako nujno in neločljivo sodita v novoustanovljeni resor. Taka ureditev bo spodbudila razvojni preboj Slovenije, ki ga nujno potrebujemo za nadaljnji razvoj naše države ter za soočanje z globalni izzivi. To pa bo po našem mnenju tudi omogočilo ustreznejše okolje za delo in razvoj kariernih poti mladih sodelavk in sodelavcev, najproduktivnejšega dela slovenskega raziskovalnega okolja.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *