Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.11.17 in Univerze

Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti podala pripombe

Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti podala pripombe

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), so prof. dr. Dragan Marušič, predsednik RK RS in rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik RK RS in rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, in prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na stabilnost financiranja slovenskih univerz. Sprejeli so sklep, da predlog novega Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna podan v javno obravnavo, potrebuje bistvene popravke. Med drugim je pred uvedbo t.i. institucionalnega financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kot enega bistvenih delov novega zakona, potrebno univerzam zagotoviti enako izhodišče glede ustanoviteljskih sredstev, infrastrukturnih programov in raziskovalnih programov, kot ga imajo raziskovalni inštituti. Univerze namreč niso le izobraževalne ustanove, saj jih k izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti zavezuje že Zakon o visokem šolstvu Republike Slovenije. Zato mora biti ta dejavnost tudi ustrezno financirana.  

Na seji sta bila prisotna tudi predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar, in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. Slednji je predstavil izhodišča novele Zakona o visokem šolstvu, s katero naj bi se uredilo vprašanje javne službe, koncesij in delovne obveznosti. Člani RK RS so sklenili, da je odpiranje 63. člena Zakona o visokem šolstvu preuranjeno, dokler se vprašanje mešanih delovnih obveznosti (raziskovalne in pedagoške obveznosti) ne uredi usklajeno v Zakonu o raziskovalno-razvojni dejavnosti in Zakonu o visokem šolstvu.

Člani RK RS so soglasno sprejeli še sklep v zvezi z razvojnim stebrom financiranja visokega šolstva, in sicer, da se ta sredstva v celoti nameni univerzam, ki edine lahko izpeljejo državne razvojne cilje na področju visokega šolstva. 

Foto: RK

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *