Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 14.07.17 in Univerze

Rektorska konferenca za nujno povečanje sredstev za visoko šolstvo in znanost

Rektorska konferenca za nujno povečanje sredstev za visoko šolstvo in znanost

 Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji izpostavili, da je sedemletno zategovanje pasu, prekinjeno z rahlo sprostitvijo v letu 2016, slovensko znanost in univerzitetno izobraževanje pripeljalo do skrajne točke trdoživosti. V takih finančnih razmerah slovenske univerze ne morejo več opravljati svojega poslanstva. Zato bodo na Vlado Republike Slovenije naslovili zahtevo po povečanju sredstev za visoko šolstvo za dodatnih 50 milijonov evrov. Šele tako se bodo sredstva, upoštevaje inflacijo in sindikatom obljubljeno povečanje plač, izenačila z letom 2011. To bo tudi v skladu z obema strateško-razvojnima dokumentoma s področja visokega šolstva in znanosti, Resolucijo o raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 in Resolucijo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, ki ju je Slovenija sprejela do leta 2020 in po katerih bi morala za visoko šolstvo in znanost nameniti 2 odstotka BDP, trenutno pa namenja manj kot odstotek.

Dodatna sredstva bodo univerze namenile za:
1. posodobitev zastarele raziskovalne opreme za ohranitev stika z znanstveno razvitim svetom;
2. kadrovsko pomladitev, s posebnim poudarkom na povratku vsaj dela slovenske znanstvene diaspore;
3. posodobitev študijskih programov v skladu s prihodnjimi družbenimi potrebami.

RK RS je obravnavala tudi vprašanje razpisov raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev. RK RS predlaga, da se mentorstvo mladim raziskovalcem omogoči tudi raziskovalcem, ki niso vključeni v raziskovalne programe. Obenem naj se z dodatnimi sredstvi omogoči formiranje novih raziskovalnih programov.

RK RS bo resornemu ministrstvu predlagala proučitev spremembe prijavno-vpisnega postopka, v skladu s katerim bi imeli kandidati možnost treh enakovrednih želja s končno izbirno po rezultatih mature.

Člani RK RS so se seznanili s predlogom Meril in obrazcev za akreditacijo študijskih programov, ki jih je pripravila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in ugotovili, da Merila in obrazci še ne vsebujejo vseh medsebojno usklajenih elementov.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *