Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 27.06.20 in Inštituti

Sklad Pro Natura: Odslej Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer Pro Natura

Sklad Pro Natura: Odslej Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer Pro Natura

Sklad Pro Natura, ki  je bil ustanovljen pred osemnajstimi leti na pobudo prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer z denarnim delom nagrade Ambasador znanosti, je 25 let deloval v Zvezni republiki Nemčiji. V tem času je mladim slovenskim znanstvenikom nudil finančno podporo pri njihovem mednarodnem uveljavljanju. Podprl je več kot petdeset mladih perspektivnih raziskovalcev, predvsem na področjih naravoslovja in tehnologij. Pred nekaj leti so bila sredstva sklada prenesena v Slovenijo pod okrilje Slovenske znanstvene fundacije in njegov namen je spodbujati in podpirati razvoj celovitega raziskovalnega pristopa na višji ravni, ki povezuje temeljne raziskave z načrtnim preučevanjem možnosti in ustvarjanjem postopkov za uporabo raziskovalnih dosežkov v procesih za večanje učinkovitosti procesov, proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Hkrati delovanje Sklada zasleduje uveljavljanje ekonomskih in socialnih vrednot uravnoteženega razvoja ter v ta namen spodbujanje tesnega sodelovanja mladih raziskovalcev in njihovih akademskih mentorjev z mentorji s področja zainteresiranih uporabnikov. Spodbuja tudi zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje in tehnologije, ki lahko bistveno prispevajo k razvoju talentov ter ustvarjalnosti za vključevanje v zahtevne naravoslovno-tehnične študije, ki so temelj visoko-tehnoloških poklicev.

Po smrti ustanoviteljive Sklada prof. dr. A. Kornhauser Frazer je Upravni odbor soglašal, da oslej nosi naslov  »Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer Pro Natura«, tudi nagrade, ki jih podeljujejo bodo poimenovali po ustanoviteljici.

Tako Plaketo prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer prejmejo posamezniki za odlične dosežke v zgodnjem usmerjanju otrok v naravoslovje. Podeljena bo enkrat letno, prvič predvidoma 10. novembra 2020 na Svetovni dan znanosti. Podaljšano je zbiranje predlogov za plaketo do 15. septembra 2020. Predlagatelji oddajo predloge prek elektronske pošte: edvard.kobal@u-szf.si ali na naslov Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, Štefanova 15, Ljubljana.

Medalja prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer bo podeljena za vrhunske dosežke v raziskovanju na višji ravni, ki z multidisciplinarno sintezo vodijo k trajnostnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. Podeljena bo praviloma vsako tretje leto, prejmejo pa jo lahko raziskovalci in njihovi mentorji, ki so idejo pripeljali do izumov, inovacij, zaščite intelektualne lastnine ter proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Medalja bo prvič podeljena leta 2021, zbiranje predlogov pa je permanentno, prek elektronske pošte: edvard.kobal@u-szf.si ali na naslov Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, Štefanova 15, Ljubljana.

 

Foto: wikipedia

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *