Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12.02.23 in Inštituti, Univerze

Slovenija v samem vrhu na področju elektroporacije

Slovenija v samem vrhu na področju elektroporacije

Elektroporacija je vsestranska metoda za povečanje prepustnosti celične membrane, ki jo uporabljamo pri zdravljenju tumorjev, genski terapiji, pasterizaciji hrane in za čiščenje vode. Slovenci smo v raziskavah in aplikativnih rešitvah na tem področju v samem vrhu. Ledino namreč orjeta tako Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) kot tudi Onkološki inštitut Ljubljana (OI), ki z namenom povezati raziskovalce, doktorske študente in predstavnike podjetij organizirata Prvi slovenski kongres elektroporacije. Na srečanju 17. in 18. februarja 2023 na Bledu, bodo udeleženci spoznali najnovejše raziskave in načrtovane usmeritve za nadaljnje delo na tem področju. Kongres  organizirata prof. dr. Damijan Miklavčič z UL FE, ki je skupaj s kolegi bistveno prispeval k razumevanju samega pojava elektroporacije in njene uporabe, in prof. dr. Gregor Serša z OI.  To bo  priložnost za nova sodelovanja ter zagotavljanje napredka elektroporacije in na elektroporaciji temelječih postopkov ter terapij.

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tesno sodelovanje UL FE oziroma natančneje Laboratorija za biokibernetiko in OI je v več kot treh desetletjih obrodilo številne sadove in zagotovilo izjemno prepoznavnost znanstvenih dosežkov tudi v svetovnem merilu. Elektrokemoterapija, genska transfekcija v terapiji raka in prihajajoča katetrska srčna ablacija so tri klinične aplikacije, kjer so prav slovenski raziskovalci orali ledino in bistveno pripomogli k razvoju teh terapij.

Znanstevniki UL FE in OI, od vsega začetka sodelujejo pri razvoju elektrokemoterapije. Gre za pristop uničevanja rakavih celic, pri katerem s pomočjo elektroporacije omogočijo lažje vstopanje zdravila v rakave celice. To dosežejo z izpostavitvijo celic kratkim visokonapetostnim električnim impulzom. Slovenska industrija in znanost sta svoj pomen na področju elektroporacije še dodatno potrdili s projektom in konzorcijem SmartGene.Si, katerega koordinator je bil OI, v sklopu katerega so razvili novo gensko terapijo za zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu. Zdravilo, postopek priprave in celotno proizvodno okolje so plod slovenskega znanja in izkušenj strokovnjakov, ki so več kot tri leta sodelovali v projektu. Konzorcij je trenutno v fazi kliničnega preizkušanja zdravljenja kožnih tumorjev z gensko terapijo, pri kateri bolnikom najprej vbrizgajo genski zapis za interleukin-12, ki ga vnesejo v celice tumorja z elektroprenosom. Poleg tega Laboratorij za biokibernetiko na UL FE že od leta 2015 sodeluje z v svetu največjim proizvajalcem medicinske opreme, podjetjem Medtronic, s katerim raziskujejo in razvijajo metodo srčne ablacije s pomočjo elektroporacije, ki je varnejša od trenutno najpogosteje uporabljene radiofrekvenčne ablacije in glede na dosedanje klinične rezultate vsaj enako učinkovita.

Več  na povezavi https://kongres2023.elektroporacija.si.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *