Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 21.10.21 in Inštituti

Slovenski in ameriški strokovnjaki o inovativni jedrski energiji

Slovenski in ameriški strokovnjaki o inovativni jedrski energiji

Na Institutu »Jožef Stefan« se je uspešno končala dvodnevna ameriško-slovenska delavnica Inovacije v jedrski energiji, ki jo je Institut organiziral skupaj z veleposlaništvom ZDA. Slovenski in ameriški strokovnjaki so razpravljali o pomenu jedrske energije za zagotavljanje trajnostne gospodarske rasti in izmenjali primere dobrih praks pri načrtovanju in gradnji novih jedrskih elektrarn. Srečanje je potrdilo dobro strokovno znanje slovenskih jedrskih strokovnjakov, potrebno za morebitno gradnjo nove jedrske elektrarne, in nakazalo veliko možnosti za krepitev že zdaj odličnega znanstvenega sodelovanja med Slovenijo in ZDA. Srečanje je imelo podlago Memoranduma o razumevanju o civilnem jedrskem sodelovanju, ki sta ga državi podpisali decembra 2020.

Sodelovalo je preko 50 udeležencev: s slovenske strani strokovnjaki Instituta »Jožef Stefan«, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, Uprave RS za jedrsko varnost, GEN energije in Nuklearne elektrarne Krško, z ameriške strani pa strokovnjaki Ministrstva za energijo, Ministrstva za trgovino, Jedrske regulativne komisije, Nacionalnega laboratorija Oak Ridge in Nacionalnega laboratorija Idaho.

Govorili so o širokem naboru tem glede načrtovanja in gradnje novih jedrskih elektrarn, vključno s strateško podporo jedrski energiji, raziskavami v podporo inovacijam, obratovanju elektrarn in izobraževanju strokovnjakov, regulacijo energetskih trgov, razvojem spodbudnih poslovnih okolij, pravili in uveljavljanju pravil jedrske varnosti ter podpori inovativni jedrski tehnologiji.

Dvodnevno srečanje se je sklenilo s štirimi ugotovitvami. Jedrska energija predstavlja varen in zanesljiv vir energije, ki lahko zagotavlja energijo pri osnovni obremenitvi in ni občutljiv na nihanja v cenah fosilnih goriv in emisijskih kuponov ter na vremenske pogoje. Jedrska energija proizvaja brezogljično elektriko in lahko igra pomembno vlogo pri boju proti podnebni krizi. Za razvoj trdnega in stabilnega jedrskega programa je potrebno tesno sodelovanje med vlado, raziskovalnimi institucijami in univerzami ter industrijo. Za varno uporabo jedrske energije pa je potrebno okrepiti raziskave, izobraževanje in nadzorne institucije.

Foto: NEK

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *