Pages Menu
Categories Menu

Posted on 28.03.23 in Podjetništvo

So-ustvarjanje programa Obzorje Evropa: Od strateškega planiranja do razpisov,

So-ustvarjanje programa Obzorje Evropa: Od strateškega planiranja do razpisov,

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju & Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pripravljata dogodek So-ustvarjanje programa Obzorje Evropa: Od strateškega planiranja do razpisov, 31. marca 2023, od 9.00 do 12.30 Mestnem muzeju Ljubljana.

Namen dogodka je predstaviti celoten proces strateškega programiranja največjega programa za raziskave in inovacije, Obzorje Evropa ter ukrepe ERA (»ERA actions«), ki so v tem času zelo aktualni in predmet številnih razprav v Bruslju in širše.

Evropska komisija je v zaključni fazi posvetovanja z deležniki glede priprave strateškega programskega dokumenta za obdobje 2025-2027, ki bo predstavljal glavne usmeritve za nadaljnje oblikovanje delovnih programov in posledično razpisov za nepovratna EU sredstva. Predstavili bodo tudi delovanje Slovensko gospodarskega in raziskovalnega združenje v Bruslju (SBRA) v povezavi z različnimi pomembnimi evropskimi združenji in različnimi evropskimi institucijam vključno z Evropsko komisijo. Dogodek bomo zaključili z okroglo mizo najvišjih predstavnikov različnih slovenskih znanstvenoraziskovalnih institucij o tematikah tega programa.

Foto: SBRA

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *