Pages Menu
Categories Menu

Posted on 8.09.20 in Inštituti

Soočenje kandidatk in kandidatov za mesto direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Soočenje kandidatk in kandidatov za mesto direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

 

Združenje znanstvenih novinarjev Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da namerava v drugi polovici septembra 2020 organizirati javno soočenje vseh, ki so se prijavili na Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja ARRS. Da bi takšno soočenje lahko izvedli, vse kandidatke in kandidate naprošamo, da javno objavijo svoje vizije delovanja in razvoja ARRS, ki so sestavni del prijavne vloge. Ob tem prosimo, da nam kopijo svoje vizije do petka 11. septembra pošljejo tudi na e-poštni naslov goran.tenze@rtvslo.si  skupaj z dovoljenjem za javno objavo.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *