Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.03.23 in Univerze

Spreminjanje diskriminatornih pogojev Nakvisa za vpis dijakov in dijakinj na  Univerzi v Ljubljani

Spreminjanje diskriminatornih pogojev Nakvisa za vpis dijakov in dijakinj na Univerzi v Ljubljani

V sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije so na Univerzi v Ljubljani (UL) dosegli dopolnitev razpisa in podaljšanje roka za vpis v dodiplomske in enovite študijske programe v študijskem letu 2023/2024. Pred implementacijo novih vpisnih pogojev bo tako veljal dveletni prehodni rok, rok za vpis v letošnjem letu pa se bo podaljšal za teden dni, to je do 27. marca 2023.

Univerza v Ljubljani je bila namreč zaradi strogih zahtev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu – Nakvis za nujno akreditacijo študijskih programov v letošnjem letu prisiljena zaostriti pogoje za vpis na več študijskih programov glede na smer predhodne izobrazbe.

Čeprav so od Nakvisa zahtevali, da omogoči prehodno obdobje, v katerem bi se uveljavilo novo razumevanje prehodnosti med srednješolskimi in visokošolskimi programi, je Nakvis to zahtevo  zavrnil.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije so zato takoj ob objavi besedila razpisa za vpis dne 3. 2. 2023 pozvali k ukrepanju, ki bo odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije, in zagotovilo enakopravne pogoje za vpis na nacionalni ravni. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je prepoznalo stisko dijakinj, dijakov in Univerze v Ljubljani da bi imele vse dijakinje in dijaki v Sloveniji enake možnosti pri izbiri študija.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *