Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.11.17 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Srebrna medalja na azijsko-pacifiški konferenci mladih znanstvenikov

Srebrna medalja na azijsko-pacifiški konferenci mladih znanstvenikov

Domen Pregeljc, dijak 4. letnika Gimnazije Vič, z raziskovalno nalogo s področja nevroznanosti in encimske katalize, ki jo je opravil v sodelovanju s Kemijskim inštitutom, nadaljuje z odmevnimi mednarodnimi uspehi. Na 6. azijsko-pacifiški konferenci mladih znanstvenikov (Katmandu, Nepal; http://www.apcys2017.org ) je osvojil srebrno medaljo in prejel priznanje za najboljši poster v tekmovalni kategoriji Vede o življenju.

V svojem raziskovalnem delu je Domen raziskoval kemijsko reakcijo oksidacije endogenega nevromodulatorja feniletilamina, ki deluje v centralnem živčnem sistemu in ima vlogo pri pozitivnem razpoloženju, učinkuje pa zlasti pri povečani fizični aktivnosti. Ker feniletilamin blokira dopaminski transporter in prispeva k povečanim količinam dopamina v sinapsah, ga imenujemo tudi endogeni amfetamin. Razgradnja feniletilamina in sorodnih živčnih prenašalcev poteka s pomočjo encimov monoamino oksidaz. Povečana hitrost razgradnje je povezana s tveganjem pojava nevropsihiatričnih motenj (depresija) ter nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen).

Domen je pri svojem delu uporabljal najsodobnejše metode multiskalne molekularne simulacije, ki nudijo podroben vpogled v kemijo bioloških sistemov. Simulacije potekajo v računalniku in omogočajo natančno razlago eksperimentalnih podatkov oz. nudijo informacije, ki jih z eksperimentom ne moremo pridobiti. Domen je ugotovil, da mutacija encima monoamino oksidaze upočasni razgradnjo feniletilamina za približno šestkrat, učinek mutacije pa je podrobno razložil s spremembami v aktivnem mestu encima.

Domnove raziskave imajo pomembno vlogo pri razumevanju metabolizma živčnih prenašalcev ter s tem povezanih nevroloških bolezni. Na izviren način povezujejo klinično medicino in kemijsko fiziko. Vrednost Domnovega dela se odraža v številnih uspehih na domačih in predvsem mednarodnih tekmovanjih, med drugim je spomladi osvojil srebrno in zlato medalja na dveh raziskovalnih olimpijadah v ZDA. Novi uspeh  v povsem drugačni konkurenci (140 tekmovalcev iz desetih, pretežno azijskih držav) dokazuje visoko kvaliteto raziskovalnega dela, k kateremu je pomembno prispeval tudi Kemijski inštitut. Domen je s sodelavci inštituta rezultate svojih raziskav že objavil v obliki članka v mednarodni znanstveni revij, drugi članek pa je ravnokar v presoji pri recenzentih.

Domen je raziskovalno delo opravil pod mentorstvom sodelavcev inštituta Urške Jug, Jerneja Stareta in Janeza Mavrija ter šolske mentorice Alenke Mozer.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *