Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 12.07.22 in Univerze

SRNA: Aplikacija  za monitoring prostoživečih živali

SRNA: Aplikacija za monitoring prostoživečih živali

English

Monitoring populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevajo k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb. Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali so razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave. Uporablja se s pametnim telefonom.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji. Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci zdaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *