Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.03.17 in Inštituti

Trajnostna rast na morskem in pomorskem sektorju

Trajnostna rast na morskem in pomorskem sektorju

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ), Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za Biologijo (NIB MBP), Generalni direktorat Evropske Komisije Skupnega raziskovalnega središča (DG JRC), European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) v okviru Bluemed iniciative organizirajo in dogodek, ki je namenjen vzpostavljanju sinergij med različnimi evropskimi, regionalnimi in nacionalnimi politikami in instrumenti na področju morja in obalnega prostora. Na dogodku bo predstavljeno tudi JRC-EASAC poročilo »Marine sustainability in an age of changing oceans and seas«.

Dogodek bo 21. -22. marca 2017 na Morski biološki postaj Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu. Namenjen je povezovanju vseh deležnikov pri iskanju sinergij za trajnostno modro rast na Severnem Jadranu.

Registracija je odprta do zasedbe prostih mest oziroma do 14. marca 2017 preko spletne strani, na kateri najdete tudi podrobnejše podatke o dogodku: http://bit.ly/2mEjsFy

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *