Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 31.08.20 in Featured, Univerze, Video

Univerza v Ljubljani (UL) s pridruženim članstvom  Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)

Univerza v Ljubljani (UL) s pridruženim članstvom Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)

Rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič in direktor Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) izr. prof. dr. Matjaž Kuntner  podpisala pogodbo, s katero je NIB postal pridruženi član največje in najstarejše univerze v Sloveniji. S podpisom se zavezujeta, da bosta okrepljeno sodelovala na področju znanstvene, raziskovalne, razvojne in pedagoške dejavnosti.

Najstarejša in največja univerza v Sloveniji, ki je lani praznovala 100 let obstoja in tretji največji javni raziskovalni zavod na področju naravoslovnih ved v Sloveniji, ki letos praznuje 60 let, sta postavila mejnik na področju skupnega delovanja. Med številnimi zavezujočimi  dogovori bo sodelovanje potekalo  tudi pri prijavah in izvajanju skupnih raziskovalnih programov in projektov doma in v tujini.  Habilitirani sodelavci NIB bodo lahko sodelovali pri izvajanju pedagoškega procesa na UL v obliki dopolnilnega dela ali delnih zaposlitev. UL bo aktivno podpirala investicijski projekt Biotehnološko stičišče NIB kot del znanstvenega kampusa UL, Ljubljanski univerzitetni inkubator in inkubator Biotehnološkega stičišča NIB pa bosta sodelovala pri podpori novonastalim perspektivnim biotehnološkim podjetjem. Od podpisa naprej bo NIB lahko na znanstvenih člankih uporabil afiliacijo UL in je upravičen do uporabe navedbe afiliacije »NIB, pridruženi član Univerze v Ljubljani«.

Rektor UL prof. dr.Igor Papič je izrazil zadovoljstvo z uspešno usklajeno pogodbo o pridruženem članstvu NIB in soglasjem Vlade RS, ki je bilo za to potrebno. »Iskreno se zahvaljujem kolegom z NIB za konstruktivno sodelovanje. Želim si, da bi temu primeru sledili tudi drugi raziskovalnimi inštituti. Kot je znano, si UL že dlje časa prizadeva za formalno povezanost s pomembnimi raziskovalnimi inštituti in na ta način še bolj okrepiti sodelovanje z njimi,« je bil jasen ob podpisu pogodbe. Okrepljenega sodelovanja se veseli tudi direktor NIB izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, ki poudarja: »S pridruženim članstvom NIB ustvarjamo novo podlago za znanstveno in pedagoško odličnost v slovenskem prostoru. Z gradnjo nove infrastrukture NIB na Večni poti v Ljubljani pa ustvarjamo optimalno raziskovalno-pedagoško okolje za znanstvenike in študente.«

Pridruženo članstvo NIB omogoča tesnejšo povezavo z Biotehniško fakulteto UL (UL BF) in drugimi članicami UL ter s tem nekoč že tesno povezanimi enotami slovenske biologije. »Gre za korak v pravo smer,« je prepričan dekan UL BF prof. dr. Emil Erjavec. »Za dvig znanstvene odličnosti in družbene relevance je potrebno koncentrirati doslej preveč razdrobljeno znanje, kadre, opremo in institucionalno organiziranost slovenskega raziskovalnega in visokošolskega prostora«.

»Trenutni izzivi s področja organizemske biologije, molekulske biologije in ekologije so izpostavili veliko ranljivost človeške vrste. Njihovo reševanje zahteva kreativno okolje za sodelovanje vrhunskih strokovnjakov  in uporabo najsodobnejše raziskovalne infrastrukture,« je  dekana Erjavca dopolnila prof. dr. Marjana Regvar, namestnica predstojnika Oddelka za biologijo na UL BF, in poudarila: »Na Oddelku za biologijo vidimo pridružitev NIB naši univerzi kot priložnost za tesnejše sodelovanje raziskovalcev obeh institucij in predpogoj za še uspešnejše doseganje zastavljenih pedagoških ciljev. Z vrhunskimi izsledki naših znanstvenikov pridobivamo, ne samo raziskovalci, temveč tudi mladi rodovi biologov in celotna družba.«

Ne gre pa prezreti, da si UL in NIB že delita skupno zgodovino; leta 1960 je UL ustanovila Inštitut za biologijo v prostorih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete UL. Po letu 1994 se je Inštitut preimenoval v NIB, ustanoviteljstvo pa je v celoti prevzela Vlada RS. UL in NIB sta se po četrt stoletja znova povezala, pri tem pa bosta obe instituciji še naprej ohranili svojo poslovno in programsko avtonomijo.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *