Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.06.19 in Univerze

Univerza v Mariboru pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA)

Univerza v Mariboru pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA)

Univerza v Mariboru je pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je postala prva slovenska raziskovalna institucija, ki bo pristopila k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo.

Deklaracijo je na srečanju leta 2012 v San Franciscu razvilo Ameriško društvo za celično biologijo in je bila objavljena leta 2013. Do danes je prerasla v globalno pobudo, ki zajema vsa raziskovalna področja in naslavlja vse ključne deležnike, vključno s financerji, založbami, profesionalnimi združenji, institucijami in raziskovalci. DORA izpostavlja potrebo po izboljšanju načinov, kako se vrednotijo znanstvene objave in podaja različna priporočila v tej smeri.

Poglavitna prizadevanja iz deklaracije zajemajo:

  • potrebo po odpravi uporabe faktorja vpliva revije pri sprejemanju odločitev o financiranju raziskav, zaposlovanju in napredovanju posameznika;
  • potrebo po vsebinski oceni kakovosti raziskav, ne pa na osnovi revije, v kateri je bila raziskava objavljena in
  • ​potrebo po preučitvi novih kazalcev pomembnosti in vplivnosti raziskovalnega dela za družbo in njegove odmevnosti, upoštevajoč priložnosti spletnega objavljanja raziskav (zaradi česar niso več tako smiselne omejitve števila besed, znakov, števila citiranih del).

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *