Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 2.03.18 in Univerze

Predstavitev knjige Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav

Predstavitev knjige Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav

Prevzemanje elementov drugih kulture je bilo skozi zgodovino prisotno v vseh prostorih in družbenopolitičnih formacijah. Prepletanje različnih kultur v slovenskem prostoru pa se zastavlja kot eminentno raziskovalno vprašanje, saj se Slovenija nahaja na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture.

Kako se je pretok kultur odrazil v zgodovini slovenskega gledališča? Kako so sodelovanja med slovenskimi umetniki in njihovimi kolegi v tujini prispevala k razvoju uprizoritvenih praks? Na kakšne načine so uprizoritvene umetnosti soustvarjale družbeno stvarnost?

O tem pripoveduje knjiga Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav, ki je nastala v okviru raziskovalnega programa AGRFT Univerze v Ljubljani in je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskava ima v svoji osnovi dve težišči: na eni strani se osredinja na pretok kultur v slovenskem gledališču, na drugi pa evidentira in vrednoti ustvarjalnost slovenskih gledaliških umetnikov v srednjeevropskih državah in državah jugovzhodne Evrope, ki so bile zgodovinsko in družbenopolitično povezane s slovenskim prostorom. Takšen pristop k raziskavi je prinesel študije, ki temeljno dopolnjujejo vrzeli v slovenskem gledališkem zgodovinopisju 20. in 21. stoletja.

Knjiga bo predstavljena v ponedeljek, 5. marca ob 11. uri na AGRFT v Ljubljani. Diskusijo o pomenu medkulturnih sodelovanj bosta odprla prof. dr. Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT in prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete. Medkulturnost slovenskega gledališča in njegove reprezentacije v mednarodnem prostoru bo predstavila teatrologinja in vodja raziskovalne skupine izr. prof. dr. Barbara Orel, ki je tudi urednica knjige.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *