Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.07.15 in Featured, Svet, Univerze, Video

Ustanovljena Svetovna mreža Univerze v Ljubljani – SMUL

Ustanovljena Svetovna mreža Univerze v Ljubljani – SMUL

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani – SMUL, je bila ustanovljena v juliju 2015 na pobudo vodstva Univerze, z njo pa želijo povezati ugledne znanstvenike, profesorje, raziskovalce in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju izven Slovenije. Zato je že na začetku prvega srečanja rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Ivan Svetlik udeležencem nadrobneje predstavil organizacijo in delo Univerze, njene članice, številčnost pedagoških delavcev in študentov, institut gostujočega profesorja, število tujih študentov, število diplomantov po stopnjah itd. Zahteve časa pa napotujejo univerzo k še večji internacionalizaciji, čeprav že zdaj njeni raziskovalci dosegajo vrhunske raziskovalne rezultate v mednarodnem prostoru. V tem kontekstu je udeležence srečanja SMUL že na začetku zanimalo vprašanje habilitacijskih postopkov in verifikacija diplomskih listin.

Prof. dr. Zlatko Skrbiš in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Sv...

Predsednik SMUL izr. prof. dr. Zlatko Skrbiš in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik

Člani SMUL so z ustanovno listino izvolili tudi vodstvo za obdobje dveh let, delovanje pa bo usmerjeno v dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda. Sicer pa kot pridruženi člani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, delujejo v mnogih univerzitetnih središčih po svetu, Zduženih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije, Nemčiji, Italiji, na Švedskem, Avstriji, Kanadi, Argentini, Avstraliji, na Češkem, Madžarskem, Srbiji, Braziliji, v Švici, na Nizozemskem in Norveškem. So raziskovalci ali predavatelji na različnih področjih, od naravoslovja, tehniških in tehnoloških ved, medicinskih in zdravstvenih ved, družboslovja in humanistike. Za predsednika SMUL je bil izvoljen prof. dr. Zlatko Skrbiš z Univerze Monash v Avstraliji, ki kot nekdanji diplomant UL pozdravlja prizadevanja ustanovitve take mreže, saj se “s tem krepijo strateške ambicije Univerze, kar pomaga ustvariti temelje za trajnostno vključitev alumnov v razvoj”.

Ustanovni sestanek SMUL_glasovanje

Svet SMUL sestavljajo štirje člani, poleg predsednika še dva člana izven Slovenije, prof. dr. Jernej Ule (University College London), prof. dr. Manja Klemenčič (Univerza Harvard) in prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič. Kot tajnik SMUL bo delovala pomočnica rektorja mag. Jana Lutovac Lah.

Ob ustanovitvi Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, SMUL (julij, 2015), se je zbralo kar zajetno število članov. Raziskovalci in/ali predavatelji so prišli iz Avstralije, Nemčije, Italije, Madžarske, Avstrije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Švedske, Velike Britanije in Argentine. Svetovna mreža Univerze v Ljubljani je nastala na pobudo Univerze z namenom povezovanja Slovencev ali s Slovenijo povezanih ljudi z univerz in raziskovalnih institucij po svetu. Omogočala bo dvig študijskih programov, podpirala izmenjavo študentov, obveščala o prostih delovnih mestih na Univerzi v Ljubljani (UL), zagotavljala pretok informacij in organizirala srečanja in posvetovanja o relevantnih temah za UL in SMUL.

Številna vprašanja in pojasnila, ki so jih člani SMUL naslavljali na rektorja UL prof. dr. Ivana Svetlika, prorektorja prof. dr. Martina Čopiča in prorektorico prof. dr. Tanjo Mihalič, so že ob ustanovnem srečanju odprla kar nekaj tem, ki bodo vsebina dela tudi v prihodnjem obdobju. V ospredju postaja vsekakor potreba po večji internacionalizaciji. Univerza kot institucija se mora primerno času odpirati navzven, spodbujati mobilnost tako profesorjev kot študentov. Vse univerze po svetu, ki so spodbujale mobilnost, so hitro naredile preboj in postale uspešne, ugledne. Vendar je potrebno tudi pri tem paziti na razumno ravnotežje, so bila izražena opozorila. Vprašanje habilitacijskih postopkov in nostrifikacije diplomskih listin, je še vedno prezapleteno in za nekatere težko premostljiva prepreka vračanja na univerzo ali inštitute v Slovenijo. In prav pri tem vprašanju, kako spremeniti tovrstno zakonodajo, člani SMUL pričakujejo pomoč Univerze. Ker naj bi SMUL postala trdna organizacija, z močno mednarodno mrežo, uglednimi strokovnjaki iz akademskega sveta, bo tudi Univerzi sami krepila ugled bodisi v njenem domačem okolju kot tudi v procesu internacionalizacije. Že prvo srečanje in razprava članov SMUL, je nesporno pokazala, da je Univerza v Ljubljani dobro izhodišče za povezovanje, saj se uvršča med 3% najboljših univerz na svetu. Ima tradicijo, izobrazila in vzgojila je zavidljivo število vrhunskih raziskovalcev, ki so vpeti v mednarodno polje. Število objav v najboljših znanstvenih revijah je v zadnjih desetletjih doseglo preko 16.000 člankov z več kot 150.000 citati, kar je tudi nad mednarodnim povprečjem. Ta dejstva so lahko zagotovilo uspešnega prihodnjega povezovanja in mreženja, ob čemer pa si člani želijo tudi obširnejših razprav o znanstveni odličnosti, transparentnosti in o spremembi zakonodaje v prid še večji internacionalizaciji.

Foto: Željko Stevanić

Video: Igor Domijan

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *