Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11.08.23 in Univerze

Visokošolski zavodi lahko zaradi poplav prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti

Visokošolski zavodi lahko zaradi poplav prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je visokošolskim zavodom poslalo usmeritve glede možnosti prilagoditve izvajanja izpitov in vpisa za študijsko leto 2023/2024. 

Poplave, ki so prizadele velik del Slovenije v preteklih dneh, vplivajo tudi na študentke in študente, saj so mnogi lahko prizadeti.  Mnogi pa tudi  pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ker se približuje izpitno obdobje, smo obvestili visokošolske zavode, da lahko, v kolikor presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti.

Zakon o visokem šolstvu v 40. členu v prvem odstavku določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi najpozneje do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa se lahko rok za vpis podaljša za en mesec. To pomeni, da lahko visokošolski zavodi, če presodijo, da zato obstajajo utemeljeni razlogi, omogočijo študentkam in študentom vpis do 30. oktobra 2023.

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *