Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20.09.22 in Inštituti

Zemeljsko bogati materiali za nanoplazmoniko

Zemeljsko bogati materiali za nanoplazmoniko

Kemijski inštitut pripravlja v okviru Preglovega kolokvija 22. septembra ob 13. uri v Veliki predavalnici zanimivo predavnja z naslovom Zemeljsko bogati materiali za nanoplazmoniko. Predaval bo assist. Prof. dr. Emilie Ringe z Univerze v Cambridgeu, UK.

Optične lastnosti nanodelcev Au in Ag so značilne za rimsko stekleno posodo in srednjeveške vitraže. Razumevanje pojava, ki povzroča njihove briljantne barve, se je pojavilo pred kratkim: kolektivna nihanja prevodnih elektronov, ki jih poganja svetloba, imenovana lokalizirane površinske plazmonske resonance (LSPR), so odvisna od valovne dolžine absorpcije in sipanja. LSPR še zdaleč niso le lepi: imajo širok tehnološki potencial kot privlačna osnova  za površinsko izboljšane spektroskopije, fototermalno zdravljenje raka, valovode itd. Večina plazmoničnih nanodelcev, ki so bili doslej raziskani, je iz Cu, Ag in Au. Prva dva lahko predstavljata velike izzive, povezane z oksidacijo, slednjega pogosto dojemamo kot stroškovno previsokega, vsi trije pa so redki. Raziskovalci so pozornost  usmerili v premagovanje teh ovir z uporabo Mg.  Predavanje bo  osvetlilo  rezultate  plazmonike Mg nanodelcev, ki obsegajo koloidne sintetične pristope, nadzor oksidacije, poti dekoracije, študije optične in elektronske spektroskopije in drugo.

Foto: msm.cam.ac.uk

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *