Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.06.18 in Inštituti, Univerze

Znanost kot steber razvojnega in gospodarskega preboja Slovenije

Znanost kot steber razvojnega in gospodarskega preboja Slovenije

V okviru Tedna Kemijskega inštituta, ki poteka od 4. do 8. junija v katerem inštitut predstavlja svoje delovanje ter obeležiti slovensko znanstveno odličnost in njen pomen za celotno družbo,  bo v sredo, 6. junija 2018 ob 13.00 uri potekalo omizje Znanost kot steber razvojnega in gospodarskega preboja Slovenije.

Slovenija, kljub svoji odličnosti v mnogih  znanstvenih disciplinah, še vedno  zaostaja v tehnološkem razvoju, kar kažejo analize kredibilnih institucij. In kljub inovativnosti, ki jo izkazuje v nasprotju z drugimi, novejšimi članicami EU, je naš delež visokotehnološkega izvoza že več kot desetletje le okoli pet odstotkov celotnega izvoza. V odprtem povolilnem obdobju je gotovo priložnost, da se tudi znanstveno okolje proaktivno vključi v dialog s politiko in skupaj z njo išče možne rešitve preboja Slovenije v prihodnjih desetletjih. Razprava na omizju se bo vsekakor usmerjala tudi na vprašanje, kako z večanjem javnih sredstev in izkoriščanjem kohezijskih sredstev bolj odpreti raziskovalno, visokošolsko  in gospodarsko okolje in vsa povezati med sabo. Taka pretočnost sodelovanja ob maksimalni podpori države lahko zagotovi ugodna okolja tudi za mlade, visoko izobražene kadre, ki zdaj iščejo svojo priložnosti drugod. Ob tem je potrebno okrepiti zavedanje, da brez sodobne infrastrukture, ki jo hitro razvijajoča se znanost rabi za doseganje novih spoznanj, tudi tehnološki napredek ne bo učinkovit. Potencial novih spoznanj, inovacij itd., ki nastajajo v takem odprtem in prepletenem okolju, bi s pridom uporabljalo gospodarstvo in se postopoma izvilo iz nizke tehnološke razvitosti. Čas konjukture, ki jo beležimo zadnji dve leti, je gotovo priložnost za temeljit razmislek in potrebna prestrukturiranja, ki bodo Sloveniji omogočila razvojni in gospodarski preboj s pomočjo znanosti. Ob tem bi se odprla prepotrebna mesta za vrhunske strokovnjake doma in vračanje odličnih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so iz takih ali drugačnih razlogov odšli drugam.

Razpravljavci omizja, ki ga bo vodila Ina Petric iz spletnega portala Tromba bodo: prof. dr. Jože P. Damjan – Ekonomska fakulteta  Univerze v Ljubljani, mag. Samo Hribar Milič – Gospodarska zbornica Slovenije, prof. dr.  Tamara Lah Turnšek – Nacionalni inštitut za biologijo, prof. dr. Igor Pribac – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Andrej Horvat – Silkem in predstavniki aktualne politike.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *