Pages Menu
Categories Menu

O nas

Specializirani smo za pripravo in posredovanje novic s področja znanosti, kreativnosti in inovativnosti.

Agencijo Tromba ustvarja ekipa, v kateri smo tako izkušeni novinarji, ki področje znanosti pokrivamo že dolga leta  kot tudi  mlajša generacija diplomantov. Odprti smo tudi za objavljanje in širjenje vaša mnenj, kritik in komentarjev, tudi v primerih če z njimi ne soglašamo, če le puščajo dovolj prostora za razmislek in dialog.

UREDNIŠKI ODBOR

Ina Petric
Ina Petric, psychologist by degree, was a longtime editor of the Educational programme at Radio Slovenia. She organised a number of notable projects and broadcasts on science and research. As an attendee of European consultations on education and science in the media, she influenced shaping radio programme development strategies. Some of her broadcasts have won international awards. She is also co-founder of the Association of Science Journalists of Slovenia.

Ina Petric, diplomirana psihologinja, je bila dolgoletna urednica Izobraževalnega programa na Radiu Slovenija, kjer je pripravljala vrsto odmevnih projektov in oddaj s področja raziskovanja, znanosti in strukturnih politik tega področja. Kot udeleženka evropskih posvetov na temo izobraževanja in znanosti v medijih, je s prispevki in mnenji vplivala na oblikovanje razvojnih strategij radijskih programov. Z nekaterimi oddajami pa je bila tudi nagrajena na mednarodnih tekmovanjih. Je tudi soustanoviteljica Združenja znanstvenih novinarjev Slovenije (ZZNS).

Igor Domijan
Young photographer. Some interesting projects, some published photos (including GtSpirit.com). Sea, Venice, travelling, cars, parties, friends, random moments that teach you more than any school. Playfulness that he is exploring in his photography studies at VIST in Ljubljana, Slovenia.

Mlad fotograf. Nekaj zanimivih projektov, nekaj objav doma in v tujini (GtSpirit.com). Morje, Benetke, potovanja, avtomobili, zabave, prijatelji, naključni trenutki, ki te naučijo več kot katerakoli šola. Radoživost, ki jo brusi z visokošolskim študijem fotografije v Ljubljani.

Tamara Vodopivec
Tamara Vodopivec holds a degree in art history. She lived in Moscow for eight years, working for the Radio-Television of Slovenia and reporting for various Slovenian newspapers, mostly Dnevnik and Večer. She has also published her photography in Emzin and Gea.In the past year she had five solo photography exhibitions. She is a web editor and translates from Russian, English and German.

Tamara Vodopivec je univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka. Osem let je živela v Moskvi, kjer je delala za RTV Slovenija in pisala za različne slovenske časopise, predvsem za Dnevnik in Večer. V Delu, Večeru in revijah Emzin ter Gea je objavila tudi svoje fotografije, v zadnjih letih je imela pet samostojnih fotografskih razstav. Prav tako se ukvarja s spletnim urednikovanjem in prevajanjem iz ruskega, angleškega in nemškega jezika.


TROBIMO O NAJBOLJŠIH 

Agencija Tromba širši in strokovni javnosti predstavlja vse, kar je najboljšega na področju znanosti, kreativnosti in inovativnosti. Najboljšim posameznikom, ekipam, inštitucijam in podjetjem pomagamo dober glas razširiti preko največjega števila različnih medijev, družbenih omrežij ter z organizacijo dogodkov. Pri tem tudi sami uporabljamo najnovejše pristope in tehnologije ter dvigamo kakovost in delež informacij o dogajanju na področju znanosti, kreativnosti in inovativnosti pri nas in v svetu.

Pripravljamo, objavljamo in posredujemo intervjuje, razprave, okrogle mize, predstavitve novosti na posameznih raziskovalnih in drugih področjih tako v živo (spletna tv) kot tudi v obliki posnetkov in člankov (povzetki oddaj):

  • najbolj zanimive novice s področja startup-ov, spin-off podjetij, patentiranja, oblikovalskih in podobnih presežkov, razvojnih timov na inštitutih, univerzah, v gospodarstvu, …
  • sponzorirane objave
  • poročila s pomebnejših znanstveno raziskovalnih dogodkov
  • poročila z znanstveno raziskovalnih dogodkov, katere podpira kot medijski pokrovitelj
  • poročila o dogajanju pri naročnikih


IŠČEMO PARTNERJE, POKROVITELJE in NAROČNIKE

Vabimo vas, da se nam pridružite! Lahko naročite naše storitve ali pa nam pomagate kot pokrovitelji. Tromba deluje neprofitno: vsa prejeta sredstva namenjamo za vzdrževanje tega portala, kritje stroškov dela naših avtorjev ter promocijo najboljših objav.

Če se še nismo obrnili na vas, je ta trenutek mogoče prava priložnost, da pišete vi nam!

POSLOVANJE

Razvijamo se kot del podjetja Aguatera d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana.
ID za DDV: SI85902365
TRR: SI56 6100 0000 8619 961 pri Delavska hranilnica d.d., Ljubljana  SWIFT: HDELSI22