Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.03.23 in Univerze

Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL) bo 17. in 18. marca 2023 potekal mednarodni simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj / Handicrafts Know-How Transmission. Simpozij poteka v soorganizaciji Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Inštituta za arheologijo in kulturno dediščino & UNESCO katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Sektorja za domače storitve Direktorata za notranji trg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS ter Sekcije za domačo in umetnostno obrt pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Prvič, ko v sodobni zgodovini razpravljamo o osnutku zakona o rokodelstvu (Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva), bodo predvsem tuji in nekateri slovenski strokovnjaki ter posamezniki, delujoči na področju rokodelstva, predstavili svoje poglede in izkušnje s prenosom rokodelskih znanj in veščin. Uvodoma se bo simpozij osredotočil na pregled situacije v Sloveniji, v nadaljevanju pa na predstavitev primerov dobrih praks v nekaterih evropskih državah (Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Belgija, Francija). Srečanje bodo sklenili z okroglo mizo Izzivi in priložnosti na področju prenosa rokodelskih znanj in izkušenj – med strukturo in spontanostjo.

Celotni dogodek bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici 2 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL na Zavetiški 5 v Ljubljani.

Namenjen je strokovni in širši zainteresirani javnosti, da bi v času obravnave nastajajoče zakonodaje na Slovenskem ponudili tudi strokovne vpoglede v primerljive situacije v drugih evropskih državah.

Program

Knjižica povzetkov (v angleškem jeziku)

Foto: FF UL

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *