Pages Menu
Categories Menu

Posted on 10.03.23 in Univerze

20 let Univerze na Primorskem

20 let Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem (UP) obeležuje 17. marca 2003  20. letnico, ko je bila vpisana v sodni register.

Ob ustanovitvi so bile članice: Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za management, Pedagoška fakulteta, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (danes: Fakulteta za turistične študije – FTŠ Turistica), Visoka šola za zdravstvo Izola (danes Fakulteta za vede o zdravju), Znanstveno-raziskovalno središče Koper (sedaj samostojni zavod) in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (danes Inštitut Andrej Marušič).

Danes so članice še: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica. Ob tednu, ki ga UP praznuje bo potekala vrsta dejavnosti, osrednji dogodek pa bo gotovo 17. marca 2023  srečanje predstavnikov Evropske mreže inovativnih visokošolskih institucij (ENIHEI) in spoznavni dogodki s predstavniki članic Evropske univerze Transform4Europe (T4EU) ter Mariye Gabriel, Evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade. Pozornost bo vsekakor namenjena tudi razpravi v omizju  “Kako lahko univerze podpirajo inovativno Evropo?” s sogovorniki prof. dr. Igorjem  Papičem, – minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter prof. dr. Jean-Piere Bourgguignonom – častni doktor UP.

Sledilo bo tudi inavguracijsko predavanje častnega doktorja prof. dr. Jeana – Pierra Bourguignona.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *