Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.06.19 in Inštituti

25. obletnica Slovenske znanstvene fundacije

25. obletnica Slovenske znanstvene fundacije

Slovenska znanstvena fundacija slavi v letu 2019 petindvajsetletnico svoje ustanovitve. Maja meseca 1994 jo je ustanovila skupina  najpomembnejših slovenskih znanstvenih, visokošolskih, gospodarskih in medijskih organizacij kot sodoben mehanizem neodvisnega podpiranja znanstvene dejavnosti, osnovan na pluralizmu financiranja dejavnosti ter omogočanja druge priložnosti za realizacijo osebnega razvoja raziskovalcev kakor tudi tistih, ki se na osnovi svojega intelektualnega potenciala šele odločajo za poklicno življenjsko poslanstvo v znanstveni dejavnosti.

SZF je v prvem, 25-letnem obdobju svojega poslanstva na Slovenskem zlasti pospeševala pluralizem v (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, omogočila slovenskim raziskovalcem možnost druge priložnosti, da pridobijo finančna sredstva za realizacijo svojih načrtov glede osebnega razvoja in uveljavljanja v mednarodni znanstveni skupnosti. Dalje pa tudi, da komunicirajo znanost z zainteresiranimi javnostmi ter sodelujejo pri nastajanju in izvajanju neodvisnega evalvacijskega sistema.

Na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja je pospeševala zlasti vključevanje slovenskih raziskovalcev v projekte Evropske znanstvene fundacije ter vzpostavljala odnose s »sestrskimi« organizacijami-nacionalnimi znanstvenimi fundacijami in skladi-iz razvitih ter hitro razvijajočih se evropskih in azijskih držav. Med azijskimi državami še zlasti z Južno Korejo, Kitajsko in Indijo.

Na področju popularizacije znanosti je SZF vpeljala že v prvem letu svojega delovanja letni nacionalni festival znanosti kot izjemno pomembno sredstvo komuniciranja znanosti, približevanja in navduševanja mladih za kasnejše poklicno raziskovalno delovanje ter za ozaveščanje o razvojni vlogi znanosti v družbi.

Namenjala je odkrivanju, usmerjanju in razvijanju mladih ustvarjalnih ljudi posebno pozornost tako v okviru aktivnosti popularizacije znanosti, kakor v okviru leta 2010 ustanovljenega Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike-podpornega okolja, ki je od pomladi 2016 Evropska točka za nadarjene.

Zagotovila je posebno podporno okolje tudi študentom in mladim doktorjem znanosti, IdeaLab, ustanovljeno poleti 2014 in sicer za omogočanje njihovega raziskovalnega delovanja.

SZF še naprej ohranja ambicioznost in želi v okviru drugega 25-letnega obdobja nadaljevati z utrjevanjem sodelovanja z vsemi svojimi soustanoviteljicami, ki bodo to želele. Pričakuje več prenosa načrtovanja in izvajanja nacionalno pomembnih aktivnosti podsistema znanstvene dejavnosti, ki je lahko uspešen le v skupnem nastopu vseh zainteresiranih organizacij in posameznikov.

Posebno pozornost bo namenila v prihodnjih letih še obsežnejšemu partnerskemu sodelovanju z gospodarskimi družbami.

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *