Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.09.22 in Inštituti

3. mednarodna biotremološka konferenca

3. mednarodna biotremološka konferenca

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov  organizira 3. mednarodno biotremološko konferenco na Morski biološki postaji NIB v Piranu med 19. in 22. septembrom, katere se bo udeležilo več kot 50 vrhunskih strokovnjakov iz celega sveta.

Biotremologija je veda, ki se ukvarja s produkcijo, širjenjem in zaznavanjem mehanskih vibracij podlage pri organizmih ter vplivu zaznanih vibracij na njihovo vedenje. Gre za eno najstarejših oblik sporazumevanja, poleg tega pa tudi eno najbolj pogostih oblik zaznave informacij prisotnih v okolju. Za večino živali je vibracijska komunikacija pomembnejša kot sporazumevanje z zračnim zvokom.

Uporablja jo več kot 230.000 živalskih vrst, pogosto tudi vretenčarji. Kot čutilna modaliteta je bila dolgo časa zapostavljena, saj ljudje teh signalov ne zaznavamo in za naše sporazumevanje nimajo bistvenega pomena. Posledično jim raziskovalci donedavna tudi niso pripisovali pomembnejše vloge. V zadnjih letih veda pridobiva na pomembnosti in prepoznavnosti, saj ponuja številna nova spoznanja o do zdaj neznanih vidikih živalskega sveta ter omogoča nove pristope pri spremljanje biodiverzitete in možnost inovativnih, okolju prijaznejših pristopov nadzora nad škodljivci v kmetijstvu in gozdarstvu.

Raziskave vibracijske krajine (zbirka vseh vibracij biološkega, geofizikalnega in antropogenega izvora, ki so prisotne v določnem okolju) omogočajo sledenje vpliva antropogenih dejavnikov in dolgoročno spremljanje vpliva podnebnih sprememb na ekosisteme.

Ljudje se navdušujemo nad zvoki nam neznanih in nedostopnih okolij in vibracijski signali živali so pogosto del bioakustične glasbe (http://projects.nib.si/biotremology2022/art-performance/; http://www.perovsek.si/en/about/ ).

 Predavanja bodo po končani konferenci na voljo tudi na spletu Biotremology Youtube channel.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *