Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.06.16 in Featured, Fotografije, Galerije, Inštituti, Video

50 let raziskovalnega reaktorja  TRIGA na Institutu Jožef Stefan

50 let raziskovalnega reaktorja TRIGA na Institutu Jožef Stefan

Pred petdesetimi leti, na dan 31. maja 1966, je bila po vložitvi gorivnih elementov v sredico reaktorja dosežena prva kritičnost, že čez nekaj dni pa se je pričelo redno obratovanje . Tako je začetek njegovega delovanja pojasnil prof. dr. Borut Smodiš, vodja Reaktorskega infrastukturnega centra, na slovesnosti 50–obletnice. Reaktor Triga (Training, Research, Isotopes, General Atomics) je del Instituta Jožef Stefan in deluje na lokaciji v Podgorici pri Ljubljani. Njegova nazivna moč je 250 kW in je 8000 krat šibkejša kot jo ima reaktor v Krškem, je ob ogledu pojasnil nuklearni fizik Anže Jazbec. Sicer pa so Triga reaktorji najbolj razširjeni na svetu, doslej so zgradili 66 naprav v 24 državah na 5 kontinentih, danes pa obratuje še preko 30 reaktorjev Triga v več kot 15 državah.

Že od vsega začetka je Reaktor v Podgorici predstavljal osrednjo točko, okoli katere se je razvijala moderna tehnologija. Številni strokovnjaki iz računalništva, informatike, energetike, varstva pred sevanjem in drugi, so svoje delo začeli na njem in se mnogi med njimi razvili v mednarodno priznane strokovnjake. Tudi skoraj vsi jedrski strokovnjaki v Sloveniji, od profesorjev reaktorske fizike in jedrske tehnike ter ključni strokovnjaki Nuklearne elektrarne Krško, Uprave za jedrsko varnost in Agencije za radioaktivne odpadke, so pričeli svojo profesionalno kariero prav na omenjenem reaktorju.

V zadnjih desetletjih pa so strokovnjaki na Reaktorju pospešili vlogo na izobraževanju za vrsto fakultet slovenskih univerz. Povečala se je tudi vključenost v mednarodno usposabljanje. Vključili so se v vrsto mednarodnih mrež, kolaboracij raziskovalnih reaktorjev. Ena najpomembnejših je Vzhodnoevropska iniciativa raziskovalnih reaktorjev (Eastern Europe Research Reaktor Intitative – EERRI) v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo. V okviru te mreže pripravljajo tudi redne šesttedenske tečaje usposabljanja strokovnjakov z vsega sveta na področju reaktorske in nevtronske fizike.

Triga je tudi mednarodni referenčni center za obsevanje elektronike in testiranje njene odpornosti na sevanje elektronov, pojasni doc. dr. Luka Snoj, vodja reaktorja Triga. Tako so testirali elektronske komponente za največji fuzijski reaktor ITER, ki ga gradijo v Franciji. Pohvalijo pa se lahko tudi s tem, da so testirali komponente za detektorja Atlas in CMS, s katerima so v hadronskem trkalniku – LHT v Cernu potrdili obstoj Higgsovega bozona, za kar je bila pred tremi leti podeljena tudi Nobelova nagrada.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *