Pages Menu
Categories Menu

Posted on 4.12.22 in Featured, Univerze, Video, Znanstveni dosežki

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič, dobitnik ERC; projekt Holomorfne parcialne diferencialne relacije

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič, dobitnik ERC; projekt Holomorfne parcialne diferencialne relacije

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič, matematik, je letošnji dobitnik prestižnega projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce. Za projekt z naslovom Holomorfne parcialne diferencialne relacije, Holomorphic Partial Differential Relations – HPDR je prejel skoraj 1,48 milijona evrov, izvajal ga bo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na področju matematike je to prvi projekt ERC v Sloveniji.

Akademik Forstnerič se ukvarja s kompleksnimi mnogoterostmi in holomorfnimi preslikavami. Kot pravi, želijo v okviru projekta natančneje določiti položaj in vlogo Oka mnogoterosti v klasifikaciji kompleksnih mnogoterosti ter bolje razumeti povezave z metričnimi lastnostmi in z drugimi fleksibilnostnimi lastnostmi. Oka teorija omogoča rešitve vrste naravnih problemov v kompleksni analizi in geometriji, njene aplikacije pa segajo na mnogo drugih področij matematike in tudi širše. Za razvoj omenjene teorije, v sicer veliko bolj razširjeni obliki, je zdaj dobil projekt ERC.

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *