Pages Menu
Categories Menu

Posted on 1.02.19 in Inštituti

ARRS kot druga agencija iz držav EU-13 podpisala dogovor o sodelovanju s Švicarsko nacionalno fundacijo za raziskave

ARRS kot druga agencija iz držav EU-13 podpisala dogovor o sodelovanju s Švicarsko nacionalno fundacijo za raziskave

Direktorica Švicarske nacionalne fundacije za raziskave (Swiss National Science Foundation), dr. Angelika Kalt in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), prof. dr. József Györkös sta 30. 1. 2019 podpisala dogovor o vodilni agenciji.

ARRS je tako druga agencija iz držav EU-13, s katero je SNSF podpisala dogovor o neposrednem medsebojnem sodelovanju v mehanizmu vodilne agencije. Proces medsebojne seznanitve o delovanju agencij ter natančnega pregleda postopkov razpisov in evalvacije raziskovalnih projektov se je začel spomladi 2018. Predlog sodelovanja z ARRS je bil na dveh stopnjah obravnavan in podprt na Mednarodnem odboru SNSF kot specializiranem odboru sicer 100-članskega Znanstvenega sveta SNSF. Soglasje k sodelovanju je podal tudi Znanstveni svet ARRS.

Direktor ARRS József Györkös je ob podpisu poudaril: »Postopek priprave dogovora je bil temeljit in zahteven. Podpis dogovora dejansko pomeni vzajemno priznavanje postopkov izbire raziskovalnih projektov in izraža vzajemno zaupanje obeh agencij.«

Mehanizem vodilne agencije za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta pomeni bistveno administrativno razbremenitev. Recenzijski postopek za skupni projekt izvede le ena izmed agencij. Če je projekt v recenzijskem postopku uspešen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, druga agencija prevzame sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega recenzijskega postopka na podlagi medsebojnega pripoznavanja postopkov evalvacije. ARRS in SNSF sta se dogovorili, da se bosta v vlogi vodilne agencije letno izmenjevali. V letu 2019 bo v vlogi vodilne agencije SNSF.

Javni razpis za slovenske prijavitelje za prijavo skupnih švicarsko-slovenskih projektov pri SNSF kot vodilni agenciji bo predvidoma objavljen v konec februarja 2019.

Foto: ARRS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *