Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.05.21 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Biodiverziteta biogenih formacij

Biodiverziteta biogenih formacij

Prikaz zakladnice narave slovenskega morja je zaobjeta v imenitni knjigi Biodiverziteta biogenih formacij, ki je nastala na osnovi večletnega proučevanja avtorjev Morske biološke postaje (MBP) Nacionalnega inštituta xa biologijo (NIB). Raziskovalci prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando-Bonaca, dr. Valentina Pitacco in dr. Borut Mavrič pojasnijo, da so biogene formacije tvorbe z izjemno pestrim življenskim okoljem, kjer svojo bivalno nišo najde veliko število vrst. In slovensko morje premore take biogene formacije, kar predstavlja izjemno bogastvo, a je širši javnosti manj poznano.

Bogat slikovni material v knjigi predstavlja biogene formacije z bogatim živalskim in rastlinskim svetom iz Tržaškega zaliva.  Prof. Lipej je v bogati znanstveni karieri vodil že veliko različnih projektov, njegova posebna specialnost pa je raziskovanje procesov bioinvazije in tropikalizacije. Kot redni profesor pa predava na različnih univerzah.

Dr. Orlando-Bonaca se ukvarja predvsem s prostorsko in časovno razporeditvijo bentoških makroalg in cvetnic, odgovorna je tudi za ovrednotenje ekološkega stanja bentoške vegetacije slovenskega morja. Dr.  Pitacco  kot raziskovalka proučuje predvsem  pridnene nevretenčarje s posebnim poudarkom na biogradnike kot je sredozemska kamena korala  in pridružena favna.

Dr. Mavrič pa je primarno usmerjen v raziskave bentoške ekologije in biodiverzitete. Kot izvrsten potapljač veliko časa nameni terenskemu delu, kjer z uporabo nedestruktivnih opazovalnih cenzusov  opazuje in raziskuje  morske pridnene habitate in združbe.

Bogastvo, ki ga je opravil raziskovalni team, je po zaslugi prof. dr. Patricije Mozetič, predsednice Nacionalnega odbora Medvladne oceanografske komisije (IOC) pri Slovenski komisiji za UNESCO, upravičilo izdajo dragocene monografije.

 

Foto: Borut Mavrič, Lovrenc Lipej in Tihomir Makovec

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *