Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25.03.24 in Featured, Inštituti, Video

Biološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)

Biološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)

Nova stavba Biološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB), je bila gotovo zahteven projekt. Zgrajena je na območju Krajinskega parka Tivoli, z Rožnikom in Šišenskim hribom. Posebno pozornost, zlasti spomladi, pritegne navdušujoč pogled na alejo cvetočih japonskih češenj pred stavbo inštituta. In prav ohranjanje le-teh,  je bil za gradnjo poseben projekt, saj gre za nasad japonskih češenj, darilo države Japonske Sloveniji.  Inštitut  sam pa je s svojimi raziskovalnimi vsebinami, vpetostjo v slovenski in svetovni znanstveni prostor, primer sodobne institucije, kjer se prepletajo znanja kemije, fizike, medicine, agronomije in vse bolj tudi računalništva… Široka paleta znanstvenih spoznanj je pomoč pri svetovanju strokovnim službam slovenske javne uprave. Analize in ekspertize pa pomagajo pri oblikovanju in sprejemanju politik različnih področij, od kmetijstva, zdravstva, varovanja narave in drugo.

Pri tako razvejanem in pomembnem raziskovalnem delu, ki je pomoč pri oblikovanju strukturnega usmerjanja razvoja družbe, je pridobitev novih prostorov in nove raziskovalne opreme BTS-NIB, upravičena in dobrodošla.

Uresničitev takega projekta pa je zahtevala veliko časa, sodelovanja tudi prepričevanja odločevalcev in še koga.  Kako zaobjeti vse napore, ki so jih zmogli trije direktorji inštituta v svojih mandatih,  pojasnjujejo v  pogovoru.

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek, prva direktorica z idejo nujnosti izgradnje nove stavbe

prof. dr. Matjaž Kuntner, drugi direktor, nadaljeval idejo izgradnje

prof. dr. Maja Ravnikar, aktualna direktorica, ki je projekt zaključila

Foto: Tromba in NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *