Pages Menu
Categories Menu

Posted on 13.11.23 in Inštituti

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)  kot vzorčni projekt

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) kot vzorčni projekt

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) je BTS-NIB uradno prepoznalo kot enega od izstopajočih projektov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Zaradi tega prestižnega priznanja je bil BTS-NIB izbran za predstavitev med aktualnim obiskom delegacije Evropske komisije v Sloveniji.

Delegacijo DG Regio, ki jo je v koordinaciji MKRR pod okriljem g. Matjaža Dragarja, namestnika generalnega direktorja Direktorata za kohezijo, vodil dr. Thomas Bickl, svetovalec za politike v Evropskem parlamentu, je sprejela prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Vodilni raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo in projektna skupina, ki je vodila to pomembno nacionalno naložbo v znanstveno infrastrukturo in tehnično zelo zahtevno gradnjo, pa so delegaciji DG REGIO predstavili BTS-NIB. Petčlanski delegaciji DG REGIO so se pridružili strokovnjaki MKRR ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije (MVZI).

Ker želi DG REGIO podpreti in predstaviti uspešne projekte in zgodbe, pomembne za regije ter z učinkom na ravni EU, je začel s serijo video predstavitev z naslovom: »Zgodbe iz regij«. Projekt in predstavitve se osredotočajo na realizirane projekte in zgodbe, ki izkazujejo multiplikativne učinke projektov, financiranih iz EU. O obisku BTS-NIB bodo tudi pripravili enega izmed prispevkov – zgodbo o BTS-NIB – in tako ujeli aktualen vidik tega izjemnega dosežka ter poudarili njegov resnični vpliv na izboljšanje življenja ljudi in pozitivne učinke za skupnost ter regijo. Priznanje in izbor BTS-NIB za vzorčni projekt kažeta na to, da je Evropske komisija močno zavezana k podpiranju pobud, ki ustvarjajo pomembne spremembe tako za regijo kot državljane Evrope.

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) je oddelek Evropske komisije, ki je odgovoren za upravljanje regionalne in urbane politike Evropske unije. Cilj DG REGIO je zagotoviti, da imajo naložbe v okviru programa kohezijske politike dejanski vpliv na življenje ljudi, saj spodbujajo gospodarsko rast, socialno vključenost in trajnostni razvoj po vsej Evropi.

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) predstavlja izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotovo pomenila pomemben mejnik v razvoju NIB in vseh ved o živem v Sloveniji. Investicija skupaj obsega več kot 33 mio EUR, viri pa so evropska kohezijska sredstva (80 %) in slovenski državni proračun (20 %). Gradnja tega tehnološko izjemno zahtevnega objekta je potekala zelo intenzivno, saj se je začela v juliju 2021, končala pa se bo konec novembra 2023. Izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je Kolektor Koling, d. o. o., nadzornik gradnje podjetje Elea iC, d. d., idejna rešitev za objekt pa je delo arhitekturnega studia Styria Arhitektura, d. o. o.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *