Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 23.12.22 in Inštituti

Center za tehnologije genske in celične terapije tudi v Sloveniji

Center za tehnologije genske in celične terapije tudi v Sloveniji

Znanosti o življenju postajajo v samem središču razvoja 21. stoletja. Temu sledijo tudi raziskovalno intenzivnejše države s krepitvijo nacionalnih zdravstvenih sistemov z lastnim razvojem in proizvodnjo naprednih terapij z ustanavljanjem visokotehnoloških biomedicisnkeh organizacij. Pomembno je, da se takim usmeritvam pridruži tudi Slovenija in udejanjanje tega je načrt Kemijskega inštituta za ustanovitev Centra za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT). V okviru financiranja preko evropskega projekta in ob podpori Vlade RS so pridobil 30 milijonov evrov za izgradnjo in prvih šest let delovanja centra, kjer bodo razvijali nove, personalizirane načine zdravljenja. V sodelovanju z zdravniki, pacientom z redkimi boleznimi in rakavimi obolenji omogočiti hitrejši dostop do naprednih oblik zdravljenja.

Za številna rakava obolenja in redke genske bolezni, ki jih vedno znova odkrivamo, še nimamo učinkovitih zdravil in načinov zdravljenja. Nove, napredne tehnologije zdravljenja, kot so genske in celične terapije, pa bi v prihodnje lahko ozdravile številne bolezni, ki imajo vzrok v genskem zapisu bolnikov. Ti novi načini zdravljenja so namreč izjemno učinkoviti, saj so ciljani in prilagojeni posameznim pacientom ali skupinam pacientov in delujejo na neposreden vzrok bolezni, zato lahko omogočijo celo trajno ozdravitev. V Centru za tehnologije genske in celične terapije, bodo razvijali tehnologije za pripravo naprednih zdravil, do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. S tem želijo izkoristiti znanstveni potencial, ki že obstaja v Sloveniji, ter dolgoročno omogočiti boljše možnosti preživetja in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Ključnega pomena pri razvoju novih, personaliziranih načinov zdravljenja je odličnost raziskav s področja sintezne biologije, nevrobiologije, genetike in imunologije prav na Kemijskem inštitutu. Ta razvoj bo podpiralo sodelovanje znanstvenikov in zdravnikov UKC Ljubljana, pomembno povezovalno vlogo pa bodo imeli tudi pacienti in njihovi zagovorniki. Center bo tako predstavljal pomemben most med biomedicinskimi raziskavami za napredno zdravljenje in njihovem prenosu do pacientov. Hkrati bo spodbujal razvoj biotehnoloških podjetij z visoko dodano vrednostjo ter povezovanje s farmacevtsko industrijo.

Projekt CTGCT bo financiran na podlagi evropskega razpisa Widening – Teaming for Excellence. Gre za pomembno shemo Evropske komisije v okviru programa Obzorja Evropa (Horizon Europe), namenjenega raziskavam in inovacijam. Strateški cilj omenjenega razpisa je okrepiti zmogljivosti za raziskave in inovacije v državah članicah, pridruženih državah ter oddaljenih regijah, katerim bi na področju raziskav in inovacij pomagalo sodelovanje z uspešnimi raziskovalnimi organizacijami. V projektu CTGCT so to naslednje partnerske ustanove: Univerzitetni kolidž v Londonu (UCL), Univerzitetni medicinski center Utrecht, Univerzitetna bolnišnica Charité v Berlinu in Tehnična Univerza Dresden. Evropska komisija, ki je prepoznala razvojni potencial prijaviteljev, je projektu CTGCT dodelila 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 12 milijonov Kemijskemu inštitutu. Še enkrat toliko investicijskih sredstev bo projektu namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je tako skupaj vreden 30 milijonov evrov, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra.

Začetek izvajanja projekta CTGCT je načrtovan za drugo polovico leta 2023, projekt bo trajal šest let. Za potrebe delovanje CTGCT je predvidena gradnja in raziskovalna oprema novega objekta, ki bo umeščen na območje Kemijskega inštituta v Ljubljani.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *