Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.05.18 in Inštituti, Svet

Črni ogljik je pomemben povzročitelj podnebnih sprememb

Črni ogljik je pomemben povzročitelj podnebnih sprememb

Letalec Matevž Lenarčič je en mesec v okviru misije GreenLight WorldFlight v Aziji,  zbiral rezultate globalnih letalskih meritev absorpcije aerosolov, ki so jih predstavili na Institutu Jožef Stefan (IJS). Vodja znanstveno raziskovalne ekipe doc. dr. Griša Močnik z IJS je pri tem poudaril, da so prve analize zbranih podatkov potrdile pričakovanja glede stanja nad večjim delom Azije, kjer je črni ogljik tudi pomemben povzročitelj podnebnih sprememb.

Zaradi politično nestabilnega območja, kompleksnosti pridobivanja dovoljenj za letenje in pristajanje, birokratskih zapletov in visokih stroškov meritve niso vedno potekale v idealnih razmerah. Vodja misije Matevž Lenarčič se je pogosto moral prilagajati terminom veljavnosti dovoljenj in primernosti vremena za letenje. Dodatne težave je povzročila prepoved meritev nad Kitajsko, pred prihodom v to državo. Prve analize zbranih podatkov, ki jih je opravil znanstveno raziskovalni team GLWF, pa so potrdile pričakovanja glede stanja ozračja nad večjim delom Azije.

Nepredvidljivi vremenski pojavi, kot so močne nevihte v Savdski Arabiji in Združenih Arabskih Emiratih, nestabilno vreme predmonsunskega obdobja na indijski podcelini, izjemno slaba vidljivost na večjem delu poti do Mongolije ter nenavadno nizke temperature in frontalne motnje v Sibiriji, so potek same misije ovirali. Zmogljivost ultralahkih letal ter enočlanska posadka se v takšnih pogojih sooča s svojimi omejitvami.

Pridobljena slika o stanju ozračja je bila tako na številnih etapah pogojena z vremenskimi razmerami. Med poletom GLWF 2018 so izmerili učinke, ki jih povzročajo naravni in človeški viri. Puščavski pesek močno prispeva k absorpciji nižje v atmosferi. Ta pojav je bil značilen predvsem nad Arabskim polotokom. A tudi na tem območju so pri tleh dominirali izpusti, ki jih ljudje povzročimo z zgorevanjem ogljičnih goriv. Visoko v atmosferi pa prispevajo k segrevanju produkti zgorevanja fosilnih goriv in biomase.

Vpliv izpustov na tleh tako lahko seže visoko v atmosfero in različni viri vplivajo na podnebne spremembe drugače. To je odvisno od lastnosti aerosolov, ki nastanejo. Vremenski pojavi to onesnaženje širijo regionalno, povzročijo pa tudi odstranjevanje aerosolov iz atmosfere. Tako je vpliv virov sicer regionalen, največkrat pa so lokalni viri tisti, ki dominirajo

Rezultate dosedanjih meritev je ekipa GLWF predstavila na več kot 30 znanstvenih konferencah po celem svetu. S sodelovanjem z znanstveniki, ki modelirajo regionalne in globalne izpuste, njihovo širjenje in njihov vpliv na podnebje, bodo te aktivnosti tudi nadaljevali. Med poglavitnimi cilji v naslednjem obdobju je potrebno zagotoviti večji vpliv na odločevalsko javnost tako v Sloveniji kot v Evropski uniji in razvijati zavest o dejanskih učinkih črnega ogljika na podnebne spremembe Učinki kampanj, ki jih izvaja ekipa GLWF, so vidni že na lokalnih ravneh, kjer  že opravljajo redne meritve in tako spodbujajo zavedanje o hitro dosegljivih rezultatih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov črnega ogljika na okolje.

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *