Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.06.22 in Svet

Demografske razmere v Sloveniji

Demografske razmere v Sloveniji

English

Svet za razvoj pri SAZU pripravlja v četrtek, 9. junija 2022 ob 10. uri posvet na temo Demografske razmere v Sloveniji  V zadnjih desetletjih se namreč demografske razmere v Sloveniji, njeni soseščini in širše v Evropi hitro spreminjajo. Medtem ko prebivalstvo sveta še zmeraj hitro raste in bo okrog sredine 21. stoletja doseglo deset milijard, se naše in evropsko prebivalstvo zaradi prenizke rodnosti hitro stara in v vse več evropskih državah tudi zmanjšuje kljub pozitivnemu selitvenemu saldu. Demografski trendi zadnjih desetletij v Sloveniji in Evropi so jasno nakazovali tak razvoj. Vendar zaradi počasnosti in togosti demografskih procesov niso bili deležni večje družbene pozornosti. Vse to se je v zadnjih nekaj letih temeljito spremenilo. Po eni strani so se nastajajoči problemi že precej zaostrili, po drugi strani pa se kaže tudi vse večji vpliv klimatskih sprememb, naraščajoče neenakosti v razvitosti v svetu, politične nestabilnosti in vojaških konfliktov v svetu in naši soseščini v Evropi. Predlog posveta sta pripravila prof. dr. Janez Malačič in prof. dr. Jože Stambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Program posveta

10.00–10.15  Pozdravni nagovor predsednika Sveta za razvoj pri SAZU, akad. prof. dr. Igorja Emrija

10.15–10.30  Uvodni nagovor prof. dr. Janeza Malačiča o naravi posveta ter vlogi znanosti in še posebej SAZU pri doseganju širšega družbenega soglasja o reševanju demografskih problemov v Sloveniji

10.30–10.45  Rodnost – Vojka Šircelj

10.45–11.00  Migracije – Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

11.00–11.15  Projekcije prebivalstva in vpliv na javne finance v Sloveniji – Jože Sambt, EF Univerza v Ljubljani

11.15–11.30  Nacionalni transferni računi – Tanja Istenič, EF Univerza v Ljubljani

11.30-12.00 Odmor

12.00–12.15  Staranje prebivalstva, zdravje in umetna inteligenca – Matjaž Gams, Inštitut Jožef Stefan

12.15–12.30  Zaostrovanje demografskih problemov in prebivalstvena politika v Sloveniji – Janez Malačič

12.30–13.30   Razprava in sklepi

Posvet bo potekal v interaktivnem okolju MiTeam, spremljanje  dogodka tudi na kanalu Youtube.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *