Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 25.03.21 in Univerze

Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti

Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti

9.mednarodna znanstvena konferenca Alma Mater Europaea “Za človeka gre 2021: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti”, se je končala z izjemnimi odzivi tako vabljenih uglednih govorcev na konferenci kot tudi slušateljev akademikov in raziskovaalcev.

Konferenca je bila eden največjih in najmočnejših znanstvenih dogodkov v Sloveniji, tako po obsegu kot po vsebini. Ob 2600 udeležencih in 350 referatih raziskovalcev iz več kot 40 držav so na njej nastopili evropska komisarka za šolstvo Mariya Gabriel, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Felix Unger, predsednik SAZU prof. dr. Peter Štih in mnogi predsedniki mednarodnih in svetovnih znanstvenih združenj. Poleg gostitelja, predsednika Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvika Toplaka in predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Klausa Meinzerja je imel osrednji govor eden najpomembnejših ekonomistov zadnjega stoletja Jeffrey Sachs.

Ugledni govorci in številni drugi povabljeni gostje so posebej poudarili “…. potrebo po nadaljnjem humanističnem vrednotenju digitalne preobrazbe, upoštevajoč vidik etike in estetike v preobrazbi digitalne in zelene Evrope,« je sklenil prof. dr. Ludvik Toplak ter s tem že napovedal izhodišča za prihodnjo konferenco, ki bo v marcu leta 2022.

Na dvanajstih študijskih področjih Alma Mater Europaea s štirimi vrhunskimi razpravami na temo digitalne transformacije v izobraževanju in znanosti, trajnostnega razvoja, vladavine prava in konkurenčnosti univerz so posebej izpostavili in ugotovili:

 – da je potreba po digitalni transformaciji v času koronavirusne bolezni postala nuja in ne izbira ter pomeni nov razvojni izziv, ki se pospešeno udejanja na vseh področjih,

 – je treba nadaljevati in si prizadevati za preučevanje digitalne transformacije v vidiku trajnostnega razvoja v smeri tako imenovane zelene digitalne transformacije,

– da je poleg znanstvenih in tehnoloških pogledov potrebno osvetliti družbene in humanistične vidike, s katerimi je potrebno iskati ravnotežje med hitrim tehnološkim in družbenim razvojem ter socialno pravičnostjo.

Posnetki govorcev:

Emma Stokes, President of the World Physiotherapy Association  – https://vimeo.com/524820762

Prof. dr. Jeffrey Sachs – https://vimeo.com/523109475

Mariya Gabriel – https://vimeo.com/522756240

Borut Pahor, predsednik RS – https://vimeo.com/522754557

Prof. Dr. Klaus Mainzer, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti – https://vimeo.com/522860383

Prof. Dr. Felix Unger, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti – https://vimeo.com/522859584

Foto: MarkoPigac

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *