Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.06.21 in Inštituti, Univerze

Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve

Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve

Svet za razvoj SAZU  pripravlja  serijo posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah za življenje na daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero vzpodbuja poglobljeno strokovno razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem obdobju na poti pospešenega razvoja digitalne družbe.

Prvi trije posveti, ki so jih organizirali v okviru začrtane problematike in so jih namenili izobraževanju, kibernetski varnosti in varovanju zasebnosti ter digitalizaciji ekonomije in družbe, so razgalili kopico izzivov, ki jih prinaša življenje na daljavo, vrsto groženj, a tudi priložnosti.

 Na četrtem posvetu želijo pregledati, kako lahko po krizi preidemo bolje pripravljeni  na novo dobo  z vpogledom v nove priložnosti!

Posvet »Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve« bodo organizirali v torek, 15. junija, med 11. in 14.30 uro, v digitalnem okolju MiTeam.

Registrirate se TUKAJ!  odprta bo do ponedeljka, 14. junija, do 17. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Priporočamo, da z registracijo pohitite.

Posnetek posveta pa bo na ogled preko Youtube kanala.

 

Program posveta:

11.00 – 12.00  Sklop 1 – vabljeni govorci: Dvajseta leta v enaindvajsetem stoletju

 

Uvod moderatorja posveta: Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, vodja strateške skupine Sveta za razvoj SAZU

akademik prof. dr. Slavko Splichal, Svet za razvoj SAZU: Družbeno odgovorno uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij

prof. dr. Janez Bešter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: Predstavitev zaključkov treh predhodnih posvetov

prof. dr. Aleksander Zidanšek: Redefiniranje konkurenčnosti v funkciji družbenega razvoja v času digitalizacije (udeležence vabimo, da si že pred dogodkom ogledajo video predstavitev dr. Janeza Potočnika: »A System Change Compass – Implementing the European Green Deal in a time of recovery« na povezavi https://www.euractiv.com/section/energy-environment/video/european-green-deal-delivering-ambitions-through-a-system-change-compass/ , od 7:35 do 17:32)

prof. dr. Willem Jonker, CEO of EIT Digital: Europe’s Digital Decade (udeležence vabimo, da si že pred dogodkom ogledajo video predstavitev »EIT Digital »Celebrate Innovation – Ecosystem & Evolution« na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=8s2kpDtWNZI)

Odgovori na prejeta vprašanja in razprava udeležencev posveta z vabljenimi govorci

12.00 – 12.10 Beseda gostiteljev posveta:

Franc Dolenc, Mediainteractive – MiTeam; prof. dr. Janez Bešter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

12.15 – 13.40 Sklop 2: Priložnosti domačih rešitev in znanja na področu digitalizacije

Vseživljenjsko Izobraževanje

Uvodničarja

Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

mag. Ajša Vodnik, vodja področja Izobraževanje v Strateškem svetu za digitalizacijo; AmCham

Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Odprava primanjkljajev v digitalni pismenosti in povečanju kompetenc prebivalstva Slovenije v vseh starostnih skupinah

Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: S4 – temelj za vlaganja v znanja in spretnosti za pametno specializacijo

 

Zdravje in in dobro počutje

Uvodničarja

Igor Zorko, vodja področja Zdravstvo v Strateškem svetu za digitalizacijo, predsednik Slovenske digitalne koalicije, podpredsednik GZS in

mag. Gregor Cuzak, HealthDay.si

Tomaž Gornik, Better: Better rešitve v zdravstvu

Janez Uplaznik, Mikropis holding, 24Alife: Zdravi v službi, srečni doma

Državljanom prijazne ter učinkovite e-uprava in e-skupnosti

Uvodničarja

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; 4PDIH

Gregor Macedoni, vodja področja Javna uprava in digitalna družba v Strateškem svetu za digitalizacijo; župan MO Novo mesto

Peter Geršič, MO Novo mesto: Platforma pametne skupnosti SITIUM

Neva Pipan, MO Maribor: Participativni proračun (v potrditvi)

Izboljšanje poslovnega okolja in digitalna ter zelena pretvorba gospodarstva

Uvodničarja

mag. Sonja Šmuc, Gospodarska zbornica Slovenije

Mark Pleško, vodja področja Gospodarstvo in podjetniško okolje v Strateškem svetu za digitalizacijo; predsednik Inženirske akademije Slovenije

mag. Devid Palčič, Robotina: Interdisciplinarne inovativne rešitve in kognitivna optimizacija

mag. Pavel Reberc, EIUS: Kvalificirane varne storitve so vzvod za izboljšanje podjetniškega okolja

 

13.45 – 14.30 Sklop 3: Okrogla miza »Kako pridemo do digitalizacije, ki jo potrebuje slovenska družba«

Uvodni nagovori in okrogla miza:

Mark Boris Andrijanič, predsednik Strateškega sveta za digitalizacijo: Pogled Strateškega sveta za digitalizacijo v prihodnost Slovenije

Marko Grobelnik, vodja področja Nove tehnologije v Strateškem svetu za digitalizacijo, Inštitut Jožef Stefan; IRCAI: Nove tehnologije, ki nepovratno spreminjajo naša življenja

prof. Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: Vpliv digitalizacije na demokracijo in pravno državo

Gregor Strojin, predsednik Odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco: Varstvo človekovih pravic pri razvoju in uporabi umetne inteligence

 

Posnetke, poročila in zaključke prvih treh posvetov ter navodila za pripravo in pošiljanje predstavitev svojih izdelkov in storitev, ki uspešno rešujejo izzive, nanizane v prvih treh posvetih, najdete po predhodni registraciji v KNJIŽNICI posvetov Sveta za razvoj SAZU .

Brez registracije pa vam je ogled vseh treh posvetov še vedno na razpolago na Youtube kanalu: Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej; Kibernetska varnost in varovanje zasebnosti; Digitalizacija dela, ekonomije in družbe v nematerialnem kapitalizmu

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *