Pages Menu
Categories Menu

Posted on 2.12.17 in Inštituti

Direktor ARRS, prof. dr. József Györkös potrjen za člana Upravnega odbora krovnega evropskega združenja agencij Science Europe

Direktor ARRS, prof. dr. József Györkös potrjen za člana Upravnega odbora krovnega evropskega združenja agencij Science Europe

Generalna skupščina združenja Science Europe (v nadaljevanju SE), katere članica je tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je izvolila novo sestavo Upravnega odbora SE(SE Governance Board). Za člana upravnega odbora je izbirna skupina (Search Committe) predlagala tudi direktorja ARRS, Józsefa Györkösa, katerega izvolitev je bila s tajnim glasovanjem tudi potrjena. Za predsednika odbora je bil izvoljen  Mark Schlitz, generalni direktor luksemburške agencije FNR, za podpredsednico pa Ingrid Petersson, direktorica švedske agencije FORMAS, Mandat članic in članov Upravnega odbora SE traja dve leti.

Science Europe je krovno evropsko združenje agencij in organizacij, ki financirajo ali izvajajo raziskovalno dejavnost. Združenje zastopa skupne interese članic in sooblikuje Evropski raziskovalni prostor (ERA). Science Europe združuje 47 članic iz 27 evropskih držav.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *