Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20.09.22 in Inštituti, Univerze

Do slovenskega festivala znanosti še teden dni

Do slovenskega festivala znanosti še teden dni

Opomba: PRESTAVLJENO NA NOVEMBER 2022

Med 27. in 29. septembrom 2022 bo potekal v Ljubljani že 28. slovenski festival znanosti v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije (SZF) ter strokovnih partnerjev. Med njimi se bo prvič predstavila z več festivalskimi dogodki Centralna tehniška knjižnica (CTK). Slovenska znanstvena fundacija je za letošnjo prireditev izbrala geslo Znanost v vsakdanjem življenju. Z njim želi med udeleženci vzbuditi premislek o lastnem vrednotenju vloge in mesta znanosti v slovenski družbi, o interesu vsakega posameznika, še zlasti mladih ljudi, za sodelovanje s poklicnimi raziskovalci, o namenu in pomenu tovrstnega družbenega gibanja za izboljšanje javnega razumevanja, izobraževanje in uporabo znanstvenih odkritij in spoznanj prav vsak dan pa naj bo delavnik ali dela prost dan.

V ospredju bodo naravoslovni eksperimenti, tako v izvedbi slovenskih raziskovalcev, učiteljev in mladih učečih se ljudi. Njihov namen je predstaviti, navdušiti ter spodbuditi sodelovanje ljubiteljev znanosti s poklicnimi raziskovalkami in raziskovalci pa tudi izmenjati izkušnje glede načrtovanja in izvajanja eksperimentov.

Predstavljene bodo izjemne osebnosti kot so bili Thomas Luckmann, Herman PotočnikNoordung, Fanny Susan Copeland in njen oče Ralph Copeland, Branislava Sušnik. Prvim trem navedenim bodo posvečeni posamezni festivalski dnevi, saj je prav, da jih Slovenke in Slovenci še bolje in pravilneje spoznajo ter ob tem utrdijo ponos in spomin nanje.

Ob utrjevanju odnosa do narave in zavedanja o človekovi prihodnosti zgolj, če bo vsak posameznik vzpostavil sinergijo z naravo, bodo pomembni tudi festivalski dogodki, ki bodo udeležence festivala uvajali v osnove klasičnega pogleda na naravo ter družbo s spoznavanjem klasičnih jezikov in kultur, pa tudi z izzivi sodobnega sveta npr. o teorijah zarot ter odzivih nanje, da bo prihodnost vzdržna in bolj optimistična, kar bo še zlasti pomembno za mlade udeležence festivala.

Širši krog Slovenk in Slovencev bo imel v okviru 28. slovenskega festivala znanosti priložnost, da spozna občansko znanost (Citizen Science) ter se tako navduši za sodelovanje s poklicnimi raziskovalci.

Andraž Ivšek, letošnji koordinator festivala, je ob prihajajočem festivalu znanosti izjavil:

„Znanstvenica in ambasadorka OZN za mir Jane Goodall je v letošnjem intervjuju za revijo New Scientist izjavila, da je nepovezanost mladih z naravnim okoljem v današnjem svetu “nezaslišana”. Meni, da so velike krize, pandemija, ogrevanje ozračja in zmanjšanje biotske raznovrstnosti nastale zaradi premajhnega spoštovanja narave in zaradi napačne predstave, da je hiter dobiček bolj pomemben od zagotavljanja prihodnosti za človeštvo in da je rast BDP bolj pomembna od varovanja okolja na planetu z omejenimi dobrinami.

Večina ljudi živi v mestih in stik z naravo se je v zadnjem stoletju zelo zmanjšal. V programih Citizen Science državljani sodelujejo v pravem raziskovanju, pomagajo znanstvenikom in pripomorejo, da ljudje bolje opazujejo okolje, ga tako spoštujejo in povečajo kognitivna doživetja v naravi. Da učinek odtujenosti od narave (extinction of experience) spremenimo, niso dovolj dolgi sprehodi po gozdu. Otroci morajo razviti emocionalno povezanost z naravo in aktivno empatirati z njo. Odnos do narave je nujno spremeniti.

To je tudi eden od razlogov, zakaj smo se v Slovenski znanstveni fundaciji odločili, da 28. slovenski festival znanosti, ki bo potekal v Ljubljani med 27. in 29. septembrom 2022, nosi naslov Znanost v vsakdanjem življenju. Poleg ostalih tem in zanimivih osebnosti, bomo na festivalu predstavili tudi nastanek slovenskega nacionalnega Citizen Science omrežja. Vse tiste, ki so mladi in mladi po srcu, lepo vabimo na festival znanosti.“

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *